หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ

หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ เป็นแห่งแรกของโครงการหอสมุดแห่งชาติ 4 มุมเมือง[ต้องการอ้างอิง] ตั้งอยู่บริเวณถนนหลวงพรตพิทยพยัต เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ประวัติ แก้

ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2536 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดตั้งหอสมุดแห่งชาติ 4 มุมเมือง เนื่องจากตระหนักถึงการขยายตัวของกรุงเทพมหานครที่ทำให้มีประชากรเพิ่มมากขึ้น การคมนาคมเริ่มมีความคับคั่งประกอบกับจำนวนผู้ที่มาใช้บริการหอสมุดแห่งชาติมีเพิ่มมากขึ้นทุกปี เริ่มมีปัญหาความแออัดในเรื่องของสถานที่[1]

หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ จึงได้เริ่มจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเปิดโอกาสให้เยาวชน และประชาชนที่อยู่ในเขตปริมณฑล มีสถานที่ศึกษาค้นคว้า

สถานที่ตั้ง แก้

หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ที่ 280/8 หมู่ 2 ถนนหลวงพรตพิทยพยัต เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

ในการก่อตั้งหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนพรตพิทยพยัต ได้มีส่วนร่วมในด้านสถานที่ตั้งโดยโรงเรียนพรตพิทยพยัตได้มอบที่ดิน จำนวน 5 ไร่ ให้กับสำนักหอสมุดแห่งชาติ เพื่อเป็นที่ตั้งของหอสมุดดังกล่าว[2]

แบบอาคาร แก้

ผู้ออกแบบอาคาร คือ ฉลอง สมิตะมาน สถาปนิก ระดับ 8 สถาบันศิลปกรรม โดยลักษณะอาคารเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ มี 3 ชั้น ขนาดกว้าง 39.6 เมตร ยาว 54 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 3,455 ตารางเมตร จัดแบ่งเป็นพื้นที่บริการดังนี้[3]

  • ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องบริการหนังสือพิมพ์และวารสาร ห้องบริการหนังสือเด็กและเยาวชน และห้องบริการหนังสือทั่วไป
  • ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องหนังสือศิลปะ ห้องเก็บตู้พระธรรม ตู้ลายทอง สำหรับเป็นที่ศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ ห้องหนังสือนวนิยาย และห้องประชุมขนาด 250 ที่นั่ง
 
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง ถ่ายจากโรงเรียนพรตพิทยพยัต
  • ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย ห้องบริการหนังสือวิจัยและหนังสือรายงานต่าง ๆ ห้องหนังสือวิทยานิพนธ์ ห้องบริการโสตทัศนศึกษา และห้องบริการข้อมูลข่าวสารทางเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์

อ้างอิง แก้

  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-12-12. สืบค้นเมื่อ 2010-05-20.
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-12-11. สืบค้นเมื่อ 2010-05-20.
  3. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-12-12. สืบค้นเมื่อ 2010-05-20.

ดูเพิ่ม แก้

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

13°43′42″N 100°47′10″E / 13.728255°N 100.785974°E / 13.728255; 100.785974