หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบพระชนมพรรษา

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ภูมิภาค หมายถึง