หลุยส์ มารี อาเดลาอีด เดอ บูร์บง

หลุยส์ มารี อาเดลาอีด เดอ บูร์บง ดัชเชสแห่งออร์เลอ็อง (ฝรั่งเศส: Louise Marie Adélaïde de Bourbon, duchesse d'Orléans; 13 มีนาคม ค.ศ. 1753 - 23 มิถุนายน ค.ศ. 1821) เป็นภรรยาของผู้ถูก "สำเร็จโทษ" ฟีลิป เอกาลีเต และเป็นพระราชมารดาของพระเจ้าหลุยส์-ฟีลิปที่ 1 แห่งฝรั่งเศส หลุยส์ มารี อาเดลาอีดเป็นบุตรีของหลุยส์ ฌ็อง มารี เดอ บูร์บง ดุ๊กแห่งป็องเตียฟวร์ และมารีอา เตเรซา เดสเตแห่งโมเดนา หลังจากการเสียชีวิตของพี่ชาย หลุยส์ อาแล็กซ็องดร์ เดอ บูร์บง หลุยส์ มารี อาเดลาอีดก็กลายเป็นทายาทที่มั่งคั่งที่สุดในฝรั่งเศสก่อนการปฏิวัติ หลุยส์ มารี อาเดลาอีดเป็นพี่สะใภ้ของเจ้าหญิงมารี หลุยส์แห่งซาวอย และมีความสัมพันธ์อันดีกับมารี อ็องตัวแน็ต และเป็นผู้อุปถัมภ์คนแรก ๆ ของเอลีซาแบ็ต-หลุยส์ วีเฌ-เลอเบริง หลุยส์ มารี อาเดลาอีดเป็นสมาชิกคนสุดท้ายของตระกูลบูร์บง-ป็องเตียฟวร์

หลุยส์ มารี อาเดลาอีด เดอ บูร์บง

หลุยส์ มารี อาเดลาอีด เดอ บูร์บง
ขุนนางฝรั่งเศส
เกิด 13 มีนาคม ค.ศ. 1753, ปารีส, ฝรั่งเศส
เสียชีวิต 23 มิถุนายน ค.ศ. 1821, อีวรี-ซูร์-แซน, ฝรั่งเศส
บิดา หลุยส์ ฌ็อง มารี เดอ บูร์บง ดุ๊กแห่งป็องเตียฟวร์
มารดา มารีอา เตเรซา เดสเต
สามี หลุยส์ ฟีลิปที่ 2 ดุ๊กแห่งออร์เลอ็อง
บุตร/ธิดา พระเจ้าหลุยส์-ฟีลิปที่ 1 แห่งฝรั่งเศส
ขุนนางฝรั่งเศส - กษัตริย์ฝรั่งเศส - ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส