หลี่ ฉือเจิน แพทย์คนสำคัญในช่วงกลางสมัย ราชวงศ์หมิง เป็นผู้ประพันธ์ตำราทางการแพทย์ที่สำคัญของจีนเล่มหนึ่งคือ เปิ๋นเฉ่ากังมู่ (อังกฤษ: Compendium of Materia Medica) หรือ เค้าโครงบัญชีโอสถ

หลี่เกิดเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 1518 ที่ มณฑลเหอเป่ย ถึงแก่กรรมเมื่อ ค.ศ. 1593