หลี่ เสียน (เจ้าชายแห่งราชวงศ์ถัง)

(เปลี่ยนทางจาก หลี่เสียน)

เจ้าชายหลี่เสียน (จีน: 李賢 , 29 มกราคม ค.ศ. 655 - 13 มีนาคม ค.ศ. 684) พระนามรอง หมิงหยุน (明允) ได้รับการสถาปนาเป็น พระรัชทายาทจางหวาย (章懷 ) พระนามเดิม หลี่เต๋อ (李德) (ช่วง ค.ศ. 672 - 674) ทรงเป็นพระราชโอรสของจักรพรรดิถังเกาจง และ จักรพรรดินีอู่ ประสูติเมื่อ ค.ศ. 653 (พ.ศ. 1196) เมื่อเจ้าชายหลี่หงพระเชษฐาซึ่งเป็นพระรัชทายาทได้สวรรคตในปี ค.ศ. 675 (พ.ศ. 1218) ขณะพระชนม์เพียง 23 พรรษา องค์ชายหลี่เสียนจึงขึ้นเป็นองค์รัชทายาทแทนดำรงตำแหน่งอยู่ได้ 8 ปีก็ถูกถอดในปี ค.ศ. 683 ก่อนจักรพรรดิถังเกาจงสวรรคตได้ไม่นานขณะพระชนม์ได้ 30 พรรษา โดยถูกเนรเทศไป เสฉวน และสิ้นพระชนม์ที่นั้นในปีต่อมาขณะพระชนม์ได้ 31 พรรษา

หลี่ เสียน (เจ้าชายแห่งราชวงศ์ถัง)
ขบวนพระศพของ หลี่เสียนที่พระราชสุสานเฉียนหลิง
สมเด็จพระยุพราชแห่งราชวงศ์ถัง
ดำรงพระยศค.ศ. 675 – ค.ศ. 683
ก่อนหน้าหลี่หง
ถัดไปหลี่เสี่ยน
ประสูติค.ศ. 653
สิ้นพระชนม์ค.ศ. 684
ราชวงศ์ราชวงศ์ถัง
พระบิดาจักรพรรดิถังเกาจง
พระมารดาจักรพรรดินีอู่