ภูมิสัญลักษณ์

(เปลี่ยนทางจาก หลักเขตที่ดิน)

ภูมิสัญลักษณ์ หรือ จุดเด่นในภูมิประเทศ (อังกฤษ: landmark) หมายความว่า วัตถุเด่นชัดหรือภูมิทัศน์อันเด่นชัดซึ่งเป็นเครื่องชี้ทางหรือเครื่องหมายสถานที่ ต่อมา ใช้หมายถึงอาคารหรือสถานที่ที่มีลักษณะเด่นหรือความสำคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม หรือสุนทรียภาพ และได้รับการประกาศให้มีความสำคัญเช่นนั้น เรียกว่า "การกำหนดภูมิสัญลักษณ์" (landmark designation) ด้วย[1]

อ้างอิง แก้

  1. "landmark". Dictionary.com. 2012. สืบค้นเมื่อ 12-09-2012. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)