เปิดเมนูหลัก

พันเอก ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม หรือ หลวงเชวงศักดิ์สงคราม (10 มีนาคม พ.ศ. 2442 - 9 มีนาคม พ.ศ. 2505) นามเดิม ช่วง ขวัญเชิด อดีตรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ

พันเอก ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
14 กันยายน พ.ศ. 2486 – 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2487
ถัดไป พลตำรวจเอก อดุล อดุลเดชจรัส
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
22 สิงหาคม พ.ศ. 2484 – 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
ก่อนหน้า จอมพล ป. พิบูลสงคราม
ถัดไป พลเอก มังกร พรหมโยธี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ดำรงตำแหน่ง
7 มีนาคม พ.ศ. 2485 – 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487
ถัดไป เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ
ดำรงตำแหน่ง
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
ก่อนหน้า จรูญ สืบแสง
ถัดไป ควง อภัยวงศ์
นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 2
ดำรงตำแหน่ง
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2487 – 30 ตุลาคม พ.ศ. 2500
(13 ปี 98 วัน)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 10 มีนาคม พ.ศ. 2442
จังหวัดนครนายก
เสียชีวิต 9 มีนาคม พ.ศ. 2505 (63 ปี)
คู่สมรส มาลัย เชวงศักดิ์สงคราม
ประหยัด เชวงศักดิ์สงคราม

ประวัติแก้ไข

พันเอกช่วง เชวงศักดิ์สงคราม เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2442 บิดาชื่อบุญรอด มารดาชื่อทับทิม[1]

การศึกษาแก้ไข

เมื่อโตได้เข้าเรียนที่โรงเรียนนครพิทยาคม ย้ายที่อยู่และเรียนที่จังหวัดชลบุรี เข้าเรียนชั้นประถม 2 ที่โรงเรียนวัดต้นสน แล้วย้ายไปโรงเรียนอุดมพิทยากร (วัดกำแพง) ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียนชั้นประถม 3 ที่โรงเรียนวัดเมือง ขณะนั้นรัฐบาลได้ตั้งโรงเรียนสามัญประจำมณฑลขึ้นและจัดให้มีการปรับเทียบความรู้นักเรียนประถมเป็นมัธยมทั้งหมด เมื่อเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ช่วงจึงได้รับการปรับวุฒิเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ซึ่งเป็นโรงเรียนชายประจำจังหวัดฉะเชิงเทราต่อในทันที ต่อมาได้เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมปีที่ 6 ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และเลือกที่จะเป็นทหาร จึงสอบแข่งขันเข้าศึกษาในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

การทำงานแก้ไข

พันเอกช่วง เชวงศักดิ์สงครามสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเมื่อ พ.ศ. 2464 แล้วเริ่มปฏิบัติราชการในกองทัพบกจนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงเชวงศักดิ์สงครามเมื่อต้นปี 2475 และได้รับตำแหน่งที่สำคัญเรื่อยมา เช่น เป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์[2] (พ.ศ. 2480) ปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2482) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย[3] (พ.ศ. 2485 และ พ.ศ. 2488) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนแรก[4] (พ.ศ. 2486 - 2487)

นอกจากนี้ระหว่างที่ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ[5] พันเอกช่วง เชวงศักดิ์สงคราม จึงดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (31 พฤษภาคม 2490 ถึง 8 พฤศจิกายน 2490) ด้วย

นอกเหนือจากงานราชการแล้ว พันเอกช่วง เชวงศักดิ์สงคราม ยังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม และสมาชิกวุฒิสภา

สมรสแก้ไข

พันเอกช่วง เชวงศักดิ์สงคราม สมรสกับ นางมาลัย เชวงศักดิ์สงคราม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2497 มีธิดากับนางมาลัย 1 คน

ถึงแก่อนิจกรรมแก้ไข

พันเอกช่วง เชวงศักดิ์สงคราม ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2505 อายุได้ 63 ปี ด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลัน พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส 18 มิถุนายน พ.ศ. 2505

อ้างอิงแก้ไข