หลวงชาตินักรบ (ศุข ชาตินักรบ)

พลเอก หลวงชาตินักรบ (ศุข ชาตินักรบ) เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลพันตรี ควง อภัยวงศ์ และรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม

พลเอก
หลวงชาตินักรบ
(ศุข ชาตินักรบ)

ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
ก่อนหน้า พลโท จิร วิชิตสงคราม
ถัดไป จอมพล ป. พิบูลสงคราม
ข้อมูลส่วนบุคคล
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

พลเอก หลวงชาตินักรบ (ศุข ชาตินักรบ) จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก แล้วเข้ารับราชการในกองทัพบก ขณะมียศเป็น พันตรี ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงชาตินักรบ รับราชการมียศสูงสุดที่ พลโท

พ.ศ. 2490 พลโท หลวงชาตินักรบ (ศุข ชาตินักรบ) ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลพันตรี ควง อภัยวงศ์ และลาออกพร้อมคณะรัฐมนตรี[1] พ.ศ. 2491 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีกครั้งในรัฐบาลพันตรี ควง อภัยวงศ์ แต่ก็ต้องลาออกในไม่มีเดือนถัดมาเนื่องจากคณะรัฐประหารบังคับให้ลาออกภายใน 24 ชั่วโมง[2] ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2491 ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีกครั้งในรัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ก่อนจะพ้นจากตำแหน่งเพราะได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับถาวร) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2492[3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "คณะรัฐมนตรีคณะที่ 19 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2007-11-21. สืบค้นเมื่อ 2015-05-08.
  2. "คณะรัฐมนตรีคณะที่ 20 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2008-01-21. สืบค้นเมื่อ 2015-05-08.
  3. "คณะรัฐมนตรีคณะที่ 21 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2011-06-04. สืบค้นเมื่อ 2015-05-08.
  4. แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, (ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 8) เล่ม 57, 1 ตุลาคม พ.ศ. 2483, หน้า 1897.