เปิดเมนูหลัก

หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์

หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ ประสูติเมื่อ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2440 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 เป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ อันประสูติแต่หม่อมมาลัย เศวตามร์ มีพระโสทรานุชาคือหม่อมเจ้าอ้าย จิตรพงศ์

ท่านรับอุปถัมภ์โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดน่าน คือ โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์(บ้านห้วยกานต์) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

หม่อมเจ้าเจริญใจ เสกสมรสกับหม่อมอ่อน จิตรพงศ์ ณ อยุธยา มีบุตรเพียงคนเดียว คือหม่อมราชวงศ์อุ่นใจ จิตรพงศ์