หม่อมเจ้าอุดมดิเรกลาภ ทวีวงศ์

มหาอำมาตย์ตรี หม่อมเจ้าอุดมดิเรกลาภ ทวีวงศ์ (11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2419 - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2496) เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูธเรศธำรงศักดิ์ กับ หม่อมแส ทวีวงศ์ ณ อยุธยา และเป็นพระนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

หม่อมเจ้าอุดมดิเรกลาภ ทวีวงศ์

หม่อมเจ้าอุดมดิเรกลาภ ทวีวงศ์
หม่อมเจ้าอุดมดิเรกลาภ.JPG
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูธเรศธำรงศักดิ์
พระมารดาหม่อมแส ทวีวงศ์ ณ อยุธยา
ประสูติ11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2419
สิ้นชีพิตักษัย3 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 (77 ปี)

พระประวัติแก้ไข

หม่อมเจ้าอุดมดิเรกลาภ ทวีวงศ์ ประสูติเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2419 ทรงได้รับพระราชทานพระนามจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2420 พร้อมกับหม่อมเจ้าสุนทรารมณ์ ทวีวงศ์ พระเชฐภคินีของพระองค์ ต่อมาเข้ารับราชการในกรมสรรพากร จนได้รับตำแหน่งสูงสุดที่ผู้ช่วยอธิบดีกรมสรรพากร[1] มียศที่มหาอำมาตย์ตรี มีผลงานที่สำคัญคือ ประชุมบทเห่เรือ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อแจกในการพระกฐินพระราชทาน เมื่อ พ.ศ. 2467

หม่อมเจ้าอุดมดิเรกลาภ ทวีวงศ์ สิ้นชีพิตักษัยเมื่อ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 พระชันษา 77 ปี[2]

การรับราชการแก้ไข

 • 24 สิงหาคม พ.ศ. 2447 - ผู้ช่วยข้าหลวงสรรพากรมณฑลนครชัยศรี[3]
 • 3 ตุลาคม พ.ศ. 2447 - เข้าเฝ้ารับพระราชทานสัญญาบัตรตำแหน่งหน้าที่ราชการ ลำดับยศชั้นที่ ๓ โท[4]
 • 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2448 - ข้าหลวงสรรพากรมณฑลพิษณุโลก[5]
 • 8 มกราคม พ.ศ. 2449 - ข้าหลวงสรรพากรมณฑลจันทบุรี[6]
 • - สรรพากรมณฑลกรุงเก่า
 • 5 เมษายน พ.ศ. 2459 - ผู้ช่วยอธิบดีกรมสรรพากร[7]

พระยศแก้ไข

 • 20 สิงหาคม พ.ศ. 2454 - อำมาตย์ตรี[8] (ได้รับพระราชทานขณะรับราชการอยู่ใน กรมสรรพากรนอก ซึ่งขณะนั้นขึ้นตรงอยู่กับกระทรวงมหาดไทย)
 • 15 ธันวาคม พ.ศ. 2456 - นายหมู่ตรี[9]
 • 23 สิงหาคม พ.ศ. 2459 - อำมาตย์เอก[10]
 • 1 ธันวาคม พ.ศ. 2464 - มหาอำมาตย์ตรี[11]

ครอบครัวแก้ไข

หม่อมเจ้าอุดมดิเรกลาภ เสกสมรสกับหม่อมหลวงพัวพันธ์ ทวีวงศ์ ต.จ. (ราชสกุลเดิม : ศิริวงศ์) ธิดาในหม่อมราชวงศ์เล็ก ศิริวงศ์และหม่อมเจ้าหญิงแจ่มแจ้ง นพวงศ์ (แต่เดิมมียศเป็นหม่อมราชวงศ์หญิงแจ่มแจ้ง)[12] มีธิดา คือ

 • หม่อมราชวงศ์หญิงพิมพ์พงษ์ ทวีวงศ์ สมรสกับนายแพทย์สำราญ อินวะษา

ต่อมาหม่อมเจ้าอุดมดิเรกลาภ ได้เสกสมรสกับหม่อมราชวงศ์หญิงลมุล สุประดิษฐ์ ธิดาในหม่อมเจ้าสง่างาม สุประดิษฐ์ แต่ไม่มีโอรสธิดา

หม่อมเจ้าอุดมดิเรกลาภ เสกสมรสกับหม่อมเฉื่อย ทวีวงศ์ ณ อยุธยา (สกุลเดิม : จารุจินดา) มีโอรสธิดา 4 คน[13]

หม่อมเจ้าอุดมดิเรกลาภ เสกสมรสกับหม่อมหม่อมอบ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา

 • หม่อมราชวงศ์เจริญลาภ ทวีวงศ์[14]

หม่อมเจ้าอุดมดิเรกลาภ เสกสมรสกับหม่อมวรรณ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา

 • หม่อมราชวงศ์หญิงวิลัยลาภ ทวีวงศ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. สมประสงค์ ทรัพย์พาลี. ๑๐๑ จุลจักรี ๑๐๑ ปี จุลจอมเกล้า. กรุงเทพ : [ม.ป.พ.], พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555. 154 หน้า. ISBN 9786169092605
 2. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
 3. แจ้งความกระทรวงมหาดไทย
 4. พระราชทานสัญญาบัตรตำแหน่งหน้าที่ราชการ
 5. แจ้งความกระทรวงมหาดไทย
 6. แจ้งความกระทรวงมหาดไทย
 7. แจ้งความกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เรื่อง จัดระเบียบราชการกรมสรรพากร
 8. ประกาศพระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานยศแก่ข้าราชการ กระทรวงมหาดไทย (หน้า ๑๐๐๒)
 9. พระราชทานสัญญาบัตรเสือป่า (หน้า ๒๑๑๑)
 10. พระราชทานยศ
 11. พระราชทานยศ
 12. หนังสืออนุสรณืพระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์เล็ก ศิริวงศ์ พ.ศ. 2468
 13. ชมรมสายสกุล จารุจินดา เก็บถาวร 2013-06-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน จากเว็บไซต์ charuchinda.com สืบค้นเมื่อ 14-04-57.
 14. บาญชีรายพระนามและรายนามผู้ที่สืบเชื้อสายมาแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว http://www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra55_0324/mobile/index.html#/105/zoomed
 15. พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 16. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2464/D/2471.PDF
 17. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2460/D/3062.PDF
 18. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2458/D/2510.PDF
 19. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2456/D/2106.PDF
 20. ราชกิจจานุเบกษา,พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม ๒๘ หน้า ๑๙๙๖ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๕๔
 21. พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 22. ส่งเหรียญจักรพรรดิมาลาไปพระราชทาน
 23. พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลปัจจุบัน[ลิงก์เสีย]