หม่อมเจ้าอุดมดิเรกลาภ ทวีวงศ์

มหาอำมาตย์ตรี หม่อมเจ้าอุดมดิเรกลาภ ทวีวงศ์ (11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2419 - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2496) เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูธเรศธำรงศักดิ์ กับ หม่อมแส ทวีวงศ์ ณ อยุธยา และเป็นพระนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

หม่อมเจ้าอุดมดิเรกลาภ ทวีวงศ์
หม่อมเจ้าอุดมดิเรกลาภ.JPG
พระนามหม่อมเจ้าอุดมดิเรกลาภ ทวีวงศ์
ฐานันดรศักดิ์หม่อมเจ้า
ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2419
สิ้นชีพิตักษัย3 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 (77 ปี)
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูธเรศธำรงศักดิ์
พระมารดาหม่อมแส ทวีวงศ์ ณ อยุธยา

พระประวัติแก้ไข

หม่อมเจ้าอุดมดิเรกลาภ ทวีวงศ์ ประสูติเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2419 ทรงได้รับพระราชทานพระนามจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2420 พร้อมกับหม่อมเจ้าสุนทรารมณ์ ทวีวงศ์ พระเชฐภคินีของพระองค์ ต่อมาเข้ารับราชการในกรมสรรพากร จนได้รับตำแหน่งสูงสุดที่ผู้ช่วยอธิบดีกรมสรรพากร[1] มียศที่มหาอำมาตย์ตรี มีผลงานที่สำคัญคือ ประชุมบทเห่เรือ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อแจกในการพระกฐินพระราชทาน เมื่อ พ.ศ. 2467

หม่อมเจ้าอุดมดิเรกลาภ ทวีวงศ์ สิ้นชีพิตักษัยเมื่อ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 พระชันษา 77 ปี[2]

พระยศแก้ไข

 • อำมาตย์เอก
 • 1 ธันวาคม พ.ศ. 2464 มหาอำมาตย์ตรี[3]

ครอบครัวแก้ไข

หม่อมเจ้าอุดมดิเรกลาภ เสกสมรสกับหม่อมหลวงพัวพันธ์ ทวีวงศ์ ต.จ. (ราชสกุลเดิม : ศิริวงศ์) ธิดาในหม่อมราชวงศ์เล็ก ศิริวงศ์และหม่อมเจ้าหญิงแจ่มแจ้ง นพวงศ์ (แต่เดิมมียศเป็นหม่อมราชวงศ์หญิงแจ่มแจ้ง)[4] มีธิดา คือ

 • หม่อมราชวงศ์หญิงพิมพ์พงษ์ ทวีวงศ์ สมรสกับนายแพทย์สำราญ อินวะษา

ต่อมาหม่อมเจ้าอุดมดิเรกลาภ ได้เสกสมรสกับหม่อมราชวงศ์หญิงลมุล สุประดิษฐ์ ธิดาในหม่อมเจ้าสง่างาม สุประดิษฐ์ แต่ไม่มีโอรสธิดา

หม่อมเจ้าอุดมดิเรกลาภ เสกสมรสกับหม่อมเฉื่อย ทวีวงศ์ ณ อยุธยา (สกุลเดิม : จารุจินดา) มีโอรสธิดา 4 คน[5]

หม่อมเจ้าอุดมดิเรกลาภ เสกสมรสกับหม่อมหม่อมอบ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา

 • หม่อมราชวงศ์เจริญลาภ ทวีวงศ์[6]

หม่อมเจ้าอุดมดิเรกลาภ เสกสมรสกับหม่อมวรรณ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา

 • หม่อมราชวงศ์หญิงวิลัยลาภ ทวีวงศ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. สมประสงค์ ทรัพย์พาลี. ๑๐๑ จุลจักรี ๑๐๑ ปี จุลจอมเกล้า. กรุงเทพ : [ม.ป.พ.], พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555. 154 หน้า. ISBN 9786169092605
 2. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
 3. พระราชทานยศ
 4. หนังสืออนุสรณืพระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์เล็ก ศิริวงศ์ พ.ศ. 2468
 5. ชมรมสายสกุล จารุจินดา จากเว็บไซต์ charuchinda.com สืบค้นเมื่อ 14-04-57.
 6. บาญชีรายพระนามและรายนามผู้ที่สืบเชื้อสายมาแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว http://www.car.chula.ac.th/rarebook/book2/clra55_0324/mobile/index.html#/105/zoomed
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2464/D/2471.PDF
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2460/D/3062.PDF
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2458/D/2510.PDF
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2456/D/2106.PDF
 11. ราชกิจจานุเบกษา,พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม ๒๘ หน้า ๑๙๙๖ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๕๔
 12. ส่งเหรียญจักรพรรดิมาลาไปพระราชทาน