หม่อมเจ้าอรุณแสงไข ภาณุพันธุ์

หม่อมเจ้าอรุณแสงไข ภาณุพันธุ์ (2 มิถุนายน พ.ศ. 2474 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2556) เป็นพระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช ประสูติแต่หม่อมอรุณ ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา

หม่อมเจ้าอรุณแสงไข ภาณุพันธุ์
ประสูติ2 มิถุนายน พ.ศ. 2474
สิ้นชีพิตักษัย29 ตุลาคม พ.ศ. 2556 (82 ปี)
พระบุตรอรุโณชา ภาณุพันธุ์
ราชสกุลภาณุพันธุ์
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช
พระมารดาหม่อมอรุณ ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา

พระประวัติ แก้

หม่อมเจ้าอรุณแสงไข ภาณุพันธุ์ มีพระนามลำลองว่า ท่านหญิงอ้วน[1] เป็นพระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช ประสูติแต่หม่อมอรุณ ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2474 มีโสทรเชษฐาหนึ่งองค์ คือ หม่อมเจ้าพันธุ์ภาณุ ภาณุพันธุ์

หม่อมเจ้าอรุณแสงไข ภาณุพันธุ์ เสกสมรสกับชุมพล ทองรักษ์ มีธิดา 1 คน คือ อรุโณชา ภาณุพันธุ์[2]

หม่อมเจ้าอรุณแสงไขมีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญคุณูปการแก่ประเทศชาติ เพื่อสนองพระราชดำริและพระดำริของพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงทำนุบำรุงศาสนาพุทธด้วยจิตกุศลศรัทธา ด้วยความเพียร วิริยะ ทรงคัดลอกต้นฉบับพระไตรปิฎก รวบคำรบ 84,000 พระธรรมขันธ์ ด้วยลายหัตถ์ขององค์เอง

หม่อมเจ้าอรุณแสงไขถึงชีพิตักษัยด้วยพระโรคหทัยที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2556 สิริชันษา 82 ปี พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ หีบทองทึบ และฉัตรเบญจาประกอบศพ และในวันที่ 24 ธันวาคม ปีเดียวกันนั้น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพ[3]วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร

พงศาวลี แก้

อ้างอิง แก้

  1. อรุณแสงไขอนุสรณ์ หม่อมเจ้าอรุณแสงไข ภาณุพันธุ์ 28 ธันวาคม 2556. [ม.ป.ท.]: ม.ป.พ.; 2556.
  2. หลายคนอาจยังไม่รู้!! หนึ่งในคนสำคัญ ละครดัง บุพเพสันนิวาส ชีวิตจริงมีเชื้อสายเจ้าแท้ๆ
  3. อนุสรณ์ หม่อมเจ้าอรุณแสงไข ภาณุพันธุ์ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน จากเว็บไซต์ lovesiamoldbook.com สืบค้นเมื่อ 23-03-57.