เปิดเมนูหลัก

หม่อมเจ้าสุรฉัตร ฉัตรชัย (15 มิถุนายน พ.ศ. 2472 - 27 สิงหาคม พ.ศ. 2536) เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน และเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

หม่อมเจ้าสุรฉัตร ฉัตรชัย
หม่อมเจ้าสุรฉัตร ฉัตรไชย.jpg
หม่อมเจ้าสุรฉัตร ฉัตรชัย เมื่อทรงพระเยาว์

พระนาม สุรฉัตร
ฐานันดรศักดิ์ หม่อมเจ้า
ราชวงศ์ จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2472
สิ้นชีพิตักษัย 27 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (64 ปี)
พระราชบิดา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน
พระมารดา หม่อมเผือด พึ่งรักวงศ์
พระชายา รัชดา อิศรเสนา ณ อยุธยา
หม่อมราชวงศ์หญิงเรืองรำไพ ชุมพล
พระราชบุตร หม่อมราชวงศ์รพิฉัตร ฉัตรชัย
หม่อมราชวงศ์ปิยฉัตร ฉัตรชัย

พระประวัติแก้ไข

หม่อมเจ้าสุรฉัตร ฉัตรชัย ประสูติเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2472 เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธินกับหม่อมเผือด พึ่งรักวงศ์ พระองค์มีศักดิ์เป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[1]

หม่อมเจ้าสุรฉัตร ฉัตรชัย สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2536

โอรส/ธิดาแก้ไข

หม่อมเจ้าสุรฉัตร ฉัตรชัย เสกสมรสกับ รัชดา อิศรเสนา ณ อยุธยา และ หม่อมราชวงศ์หญิงเรืองรำไพ ชุมพล

  • หม่อมราชวงศ์รพิฉัตร ฉัตรชัย สมรสกับ มนวิภา ฉัตรชัย
  • หม่อมราชวงศ์ปิยฉัตร ฉัตรชัย

อ้างอิงแก้ไข

  1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ. จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ :พระนามพระราชโอรส พระราชธิดา และพระราชนัดดา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, 2548. 136 หน้า. ISBN 9742217467