หม่อมเจ้าศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน์

พันโท หม่อมเจ้าศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน์ อ.ป.ร.2, ป.ป.ร.3 (13 สิงหาคม พ.ศ. 2443 - 22 เมษายน พ.ศ. 2510)[1] หรือ ท่านชิ้น เป็นอดีตผู้นำเสรีไทยสายอังกฤษ อดีตผู้บังคับการกองทหารรักษาวัง และอัครราชทูตประจำกระทรวง

หม่อมเจ้าศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน์
หม่อมเจ้าศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน์.jpg
หม่อมหม่อมเสมอ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา
ธิดา4 คน
ราชวงศ์จักรี
พระราชบิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
พระราชมารดาหม่อมราชวงศ์เสงี่ยม สวัสดิวัตน์
ประสูติ13 สิงหาคม พ.ศ. 2443
สิ้นชีพิตักษัย22 เมษายน พ.ศ. 2510 (66 ปี)

พระประวัติแก้ไข

หม่อมเจ้าศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน์ เป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ประสูติแต่หม่อมราชวงศ์เสงี่ยม สวัสดิวัตน์ (ราชสกุลเดิม สนิทวงศ์) เป็นพระเชษฐาต่างพระมารดาของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ประสูติที่ประเทศอังกฤษ

หม่อมเจ้าศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน์ เสกสมรสกับหม่อมเสมอ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา (สกุลเดิม สิงหเสนี; บุตรีของพระยาบุรีนวราษฐ์ (ชวน สิงหเสนี) กับคุณหญิงบุรีนวราษฐ์ (เนื่อง สิงหเสนี))[2] โดยได้รับพระราชทานสมรสจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีธิดา 4 คน คือ [2][3]

  • หม่อมราชวงศ์ปิ่มสาย สวัสดิวัตน์ (คุณหญิงต้อ) สมรสกับปรก อัมระนันทน์
  • หม่อมราชวงศ์สายสวัสดี สวัสดิวัตน์ (คุณหญิงหน่อย) สมรสกับแกรี ทอมสัน
  • หม่อมราชวงศ์สมานสนิท สวัสดิวัตน์ (คุณหญิงหนุ่น) สมรสกับรชฎ กาญจนะวณิชย์
  • หม่อมราชวงศ์สายสิงห์ สวัสดิวัตน์ (คุณหญิงหนิ่ง) สมรสกับศิริ ศิริบุตร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

พงศาวลีแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
  2. 2.0 2.1 ท่านชิ้นแห่งสวนเสมา, ชะอำในความทรงจำ
  3. Cheltenham Ladies"s College โรงเรียนนี้ลูกนักธุรกิจขอจอง ประชาชาติธุรกิจ ปีที่ 31 ฉบับที่ 3994 21 เมษายน พ.ศ. 2551
  4. เล่ม 43 หน้า 3121 ราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 พฤศจิกายน 2469 พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ฝ่ายหน้าhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2469/D/3120.PDF
  5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2489/D/012/216.PDF