หม่อมเจ้าศุกรวรรณดิศ ดิศกุล

หม่อมเจ้าศุกรวรรณดิศ ดิศกุล (14 มกราคม พ.ศ. 2452 [1] - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519) [2] หรือ ท่านชายขาว ช่างภาพ ผู้กำกับ และผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ไทย

หม่อมเจ้าศุกรวรรณดิศ ดิศกุล
ศุกรวรรณดิศ ดิศกุล.jpg
หม่อมเจ้าศุกรวรรณดิศ เมื่อ พ.ศ. 2492
ชื่อเกิดหม่อมเจ้าศุกรวรรณดิศ ดิศกุล
ชื่อเล่นท่านศุกร์
เกิด 14 มกราคม พ.ศ. 2452
เสียชีวิต 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 (67 ปี)
คู่สมรส ลดา ดิศกุล ณ อยุธยา
อาชีพ ผู้กำกับภาพ ผู้กำกับภาพยนตร์
ผลงานเด่น ผู้กำกับ สุภาพบุรุษเสือไทย (2492)
รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี
พ.ศ. 2500 - รางวัลพิเศษ ผู้นำการสร้างภาพยนตร์ (16 ม.ม.)

หม่อมเจ้าศุกรวรรณดิศ ดิศกุล เป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประสูติแต่หม่อมแสง ดิศกุล ณ อยุธยา [3] เสกสมรสกับ หม่อมลดา ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม: อินทรกำแหง ณ ราชสีมา)

หม่อมเจ้าศุกรวรรณดิศ ดิศกุลอยู่ในวงการภาพยนตร์ไทยตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง เป็นผู้กำกับภาพ ภาพยนตร์ รวมไทย ภาพยนตร์ปลุกระดมการเรียกร้องดินแดนคืนจากฝรั่งเศส ของกรมสาธารณสุขและกรมรถไฟ [4] กำกับภาพ ภาพยนตร์ กะเหรี่ยงไทรโยค (2478) ของขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิต [2]

ท่านเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท ปรเมรุภาพยนตร์ [5] เพื่อสร้างภาพยนตร์ สุภาพบุรุษเสือไทย ซึ่งอำนวยการสร้างโดยแท้ ประกาศวุฒิสาร โดยท่านเป็นผู้กำกับ และประสบความสำเร็จสูงสุดในปี พ.ศ. 2492 ต่อมาบริษัทปรเมรุภาพยนตร์ ได้สร้างภาพยนตร์ มรดกพระจอมเกล้า โดยการสนับสนุนจากสำนักข่าวสารอเมริกัน เพื่อเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [6] หม่อมเจ้าศุกรวรรณดิศท่านเป็น 1 ใน 2 ช่างถ่ายภาพที่ได้บันทึกภาพในภาพยนตร์ส่วนพระองค์ชุด พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 4-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ร่วมกับนาย แก้วขวัญ วัชโรทัย

ท่านได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นผู้นำการสร้างภาพยนตร์ 16 ม.ม.ในพิธีประกาศผลรางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2500 [4]

พงศาวลีแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
  2. 2.0 2.1 แท้ ประกาศวุฒิสารสุภาพบุรุษเสือแท้. กรุงเทพ : มูลนิธิหนังไทย, พ.ศ. 2544. 368 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-88613-8-4
  3. ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ. ราชสกุลจักรีวงศ์ และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2544. 490 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-222-648-2
  4. 4.0 4.1 หนึ่งเดียว. พิพิธภัณฑ์หนังไทย ฉบับ "ประวัติการณ์ที่สุดหนังไทย". กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ป็อปคอร์น, พ.ศ. 2549. หน้า 328. ISBN 974-94228-8-0
  5. รายการร้อยหนังไทยที่คนไทยควรดู โดย มูลนิธิหนังไทย
  6. จากแอนนากับพระเจ้ากรุงสยาม ถึง The King and I ภาพสะท้อนแนวคิดเสรีนิยม และชาตินิยมแบบไทยๆ