หม่อมเจ้าศุกรวรรณดิศ ดิศกุล

หม่อมเจ้าศุกรวรรณดิศ ดิศกุล (14 มกราคม พ.ศ. 2452 [1] - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519) [2] หรือ ท่านชายขาว ช่างภาพ ผู้กำกับ และผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ไทย

หม่อมเจ้าศุกรวรรณดิศ ดิศกุล
หม่อมเจ้าศุกรวรรณดิศ เมื่อ พ.ศ. 2492
หม่อมเจ้าศุกรวรรณดิศ เมื่อ พ.ศ. 2492
สารนิเทศภูมิหลัง
เกิด14 มกราคม พ.ศ. 2452
หม่อมเจ้าศุกรวรรณดิศ ดิศกุล
เสียชีวิต26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 (67 ปี)
คู่สมรสลดา ดิศกุล ณ อยุธยา
อาชีพผู้กำกับภาพ ผู้กำกับภาพยนตร์
ผลงานเด่นผู้กำกับ สุภาพบุรุษเสือไทย (2492)
พระสุรัสวดีพ.ศ. 2500 - รางวัลพิเศษ ผู้นำการสร้างภาพยนตร์ (16 ม.ม.)

หม่อมเจ้าศุกรวรรณดิศ ดิศกุล เป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประสูติแต่หม่อมแสง ดิศกุล ณ อยุธยา [3] เสกสมรสกับ หม่อมลดา ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม: อินทรกำแหง ณ ราชสีมา)

หม่อมเจ้าศุกรวรรณดิศ ดิศกุล นายช่างถ่ายภาพยนตร์ และเป็นหัวหน้าแผนกโฆษณา กรมรถไฟ มีผลงานกำกับภาพยนตร์ของกรมรถไฟ ซึ่งเป็นภาพยนตร์ไทยสีธรรมชาติ คือเรื่อง "โตนงาช้าง" หม่อมเจ้าศุกรวรรณดิศฯอยู่ในวงการภาพยนตร์ไทยตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง เป็นผู้กำกับภาพ ภาพยนตร์ รวมไทย ภาพยนตร์ปลุกระดมการเรียกร้องดินแดนคืนจากฝรั่งเศส ของกรมสาธารณสุขและกรมรถไฟ [4] กำกับภาพ ภาพยนตร์ กะเหรี่ยงไทรโยค (2478) ของขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิต [2]

ท่านเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท ปรเมรุภาพยนตร์ [5] เพื่อสร้างภาพยนตร์ สุภาพบุรุษเสือไทย ซึ่งอำนวยการสร้างโดยแท้ ประกาศวุฒิสาร โดยท่านเป็นผู้กำกับ และประสบความสำเร็จสูงสุดในปี พ.ศ. 2492 ต่อมาบริษัทปรเมรุภาพยนตร์ ได้สร้างภาพยนตร์ มรดกพระจอมเกล้า โดยการสนับสนุนจากสำนักข่าวสารอเมริกัน เพื่อเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [6] หม่อมเจ้าศุกรวรรณดิศท่านเป็น 1 ใน 2 ช่างถ่ายภาพที่ได้บันทึกภาพในภาพยนตร์ส่วนพระองค์ชุด พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 4-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ร่วมกับนาย แก้วขวัญ วัชโรทัย

ท่านได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นผู้นำการสร้างภาพยนตร์ 16 ม.ม.ในพิธีประกาศผลรางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2500 [4]

พงศาวลี แก้

อ้างอิง แก้

  1. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
  2. 2.0 2.1 แท้ ประกาศวุฒิสารสุภาพบุรุษเสือแท้. กรุงเทพ : มูลนิธิหนังไทย, พ.ศ. 2544. 368 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-88613-8-4
  3. ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ. ราชสกุลจักรีวงศ์ และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2544. 490 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-222-648-2
  4. 4.0 4.1 หนึ่งเดียว. พิพิธภัณฑ์หนังไทย ฉบับ "ประวัติการณ์ที่สุดหนังไทย". กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ป็อปคอร์น, พ.ศ. 2549. หน้า 328. ISBN 974-94228-8-0
  5. รายการร้อยหนังไทยที่คนไทยควรดู เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน โดย มูลนิธิหนังไทย
  6. "จากแอนนากับพระเจ้ากรุงสยาม ถึง The King and I ภาพสะท้อนแนวคิดเสรีนิยม และชาตินิยมแบบไทยๆ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2008-01-04.