หม่อมเจ้าวราทิวัต จักรพันธุ์

ร้อยเอก หม่อมเจ้าวราทิวัต จักรพันธุ์ (10 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 – 9 ตุลาคม พ.ศ. 2527) เป็นพระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุพงษ์จักรพรรดิ์ ประสูติแต่หม่อมโป๊ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา เป็นพระนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ กับหม่อมราชวงศ์สว่าง จักรพันธุ์ (ราชสกุลเดิม ศิริวงศ์) และเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี

หม่อมเจ้าวราทิวัต จักรพันธุ์
หม่อมเจ้าวราทิวัต จักรพันธุ์.jpg
พระบุตร6 คน
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุพงษ์จักรพรรดิ์
พระมารดาหม่อมโป๊ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
ประสูติ10 กรกฎาคม พ.ศ. 2454
สิ้นชีพิตักษัย9 ตุลาคม พ.ศ. 2527 (73 ปี)

หม่อมเจ้าวราทิวัต จักรพันธุ์ มียศเป็นนายทหารสัญญาบัตร ร้อยเอก เป็นนายทหารช่างแสง และทรงเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพนักงานและวิทยากรด้านปศุสัตว์โรงงานเนื้อสัตว์พระโขนง มีโอรสและธิดา 6 คน หม่อมเจ้าวราทิวัต จักรพันธุ์ สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2527 สิริชันษา 73 ปี[1][2]

พงศาวลีแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. ISBN 974-221-818-8
  2. สมประสงค์ ทรัพย์พาลี หนังสือ "๑๐๑ จุลจักรี ๑๐๑ ปี จุลจอมเกล้า"