หม่อมเจ้าวรศักดิเดชอุดม ศุขสวัสดิ์

หม่อมเจ้าวรศักดิเดชอุดม ศุขสวัสดิ (22 มิถุนายน พ.ศ. 2447 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524) เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช ประสูติแต่หม่อมเขียน ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา

หม่อมเจ้าวรศักดิเดชอุดม ศุขสวัสดิ์
หม่อมเจ้า ชั้น 4
ประสูติ22 มิถุนายน พ.ศ. 2447
สิ้นชีพิตักษัย10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 (76 ปี)
ราชสกุลศุขสวัสดิ์
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช
พระมารดาหม่อมเขียน ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา

หม่อมเจ้าวรศักดิเดชอุดมประสูติที่วังติดกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อย แล้วเข้ารับราชการในกรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ ภายหลังได้ทรงลาออกมาประกอบอาชีพส่วนองค์

หม่อมเจ้าวรศักดิเดชอุดมเสกสมรสกับหม่อมราชวงศ์สดศรี (ราชสกุล สวัสดิกุล) และหม่อมพัฒนา มีโอรสธิดาทั้งสิ้น 11 คน

หม่อมเจ้าวรศักดิเดชอุดม ถึงชีพิตักษัยด้วยโรคหอบเรื้อรัง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 สิริชันษา 76 ปี 8 เดือน[1] พระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร

อ้างอิง แก้

  1. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. ISBN 974-221-818-8