หม่อมเจ้ายุธิษเฐียร สวัสดิวัตน์

ร้อยเอก หม่อมเจ้ายุธิษเฐียร สวัสดิวัตน์ (9 มีนาคม พ.ศ. 2461 — 24 กันยายน พ.ศ. 2528) เป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาพรรณี และเป็นพระโสทรานุชาองค์เล็กในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ประสูติ ณ โรงนา อยู่คนละฝั่งถนนตรงกันข้ามกับพระราชวังพญาไท เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2460[1] (แบบสากลคือ พ.ศ. 2461) เสกสมรสกับหม่อมราชวงศ์ภัทราตรีทศ สวัสดิวัตน์ (ราชสกุลเดิม เทวกุล; พระธิดาในพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นเทววงศวโรทัย)

หม่อมเจ้ายุธิษเฐียร สวัสดิวัตน์
หม่อมเจ้า ชั้น 4
หม่อมเจ้ายุธิษเฐียร.JPG
หม่อมหม่อมราชวงศ์ภัทราตรีทศ สวัสดิวัตน์
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
พระมารดาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาพรรณี
ประสูติ9 มีนาคม พ.ศ. 2461
สิ้นชีพตักษัย24 กันยายน พ.ศ. 2528 (67 ปี)

หม่อมเจ้ายุธิษเฐียรมีโสทรเชษฐาและโสทรเชษฐภคินี รวม 9 องค์ ดังนี้

การศึกษาแก้ไข

เมื่อเยาว์วัยทรงศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

พ.ศ. 2474 ได้เสด็จไปศึกษาต่อ ณ สถาบันวิลลิสตัน สหรัฐ เป็นเวลา 4 ปี สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา

พ.ศ. 2479 - 2483 ทรงศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคอร์เนล สำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2484 - 2486 ทรงศึกษา ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เป็นเวลาปีครึ่ง เนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง

พ.ศ. 2486 - 2488 เป็นอาสาสมัครปฏิบัติราชการพิเศษในขบวนการเสรีไทย ในสำนักบริการด้านยุทธศาสตร์ ได้รับเหรียญอิสรภาพประธานาธิบดี จากรัฐบาลสหรัฐ

พ.ศ. 2488 ได้รับพระราชทานยศเป็น ร้อยเอก แห่งกองทัพบกไทย

พ.ศ. 2490 - 2491 ทรงกลับไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตัน โดยทุนของรัฐบาลเป็นเวลา 2 ปี จนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์

การทรงงานแก้ไข

หม่อมเจ้ายุธิษเฐียร ทรงเข้าทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศ ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิส คนแรก ในปี พ.ศ.2514 จากนั้นทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในปี พ.ศ. 2516 และสุดท้ายทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างปี พ.ศ. 2516 - 2522 ก่อนเกษียณอายุราชการ

ช่วงเวลา 2 ปี ที่หม่อมเจ้ายุธิษเฐียรทรงดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ท่านได้ทำคุณประโยชน์ให้กับชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิส ทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีอาสาฬหบูชา ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมโรงเรียนลีนวูด เมืองลีนวูด รวมถึงได้ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดไทยในลอสแอนเจลิส ซึ่งเป็นวัดไทยแห่งแรกในสหรัฐ โดยพูนศักดิ์ ซอโสตถิกุล ได้ถวายที่ดินเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น ปุณฺณสิริ) วัดพระเชตุพน ในขณะดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระวันรัต และพระสงฆ์ 18 รูป เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 ก่อนจะมีพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันรุ่งขึ้น

หม่อมเจ้ายุธิษเฐียร สวัสดิวัตน์ สิ้นชีพิตักษัย เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2528 สิริชันษา 68 ปี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้ายุธิษเฐียร สวัสดิวัฒน์ ท.จ.,ป.ม.,ป.ช. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส พ.ศ.2528
  2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 96 ตอนที่ 11 วันที่ 31 มกราคม 2522
  3. ราชกิจจานุเบกษา 16 พฤษภาคม 2518 เล่ม 92 หน้า 95http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2518/D/095/12.PDF
  4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 93 ตอนที่ 24 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2519, หน้า 1423
  5. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ฝ่ายหน้า เล่ม 43 หน้า 3124 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2469