หม่อมเจ้านิสากร ศรีธวัช

อำมาตย์เอก หม่อมเจ้านิสากร ศรีธวัช (1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2422 - 3 มีนาคม พ.ศ. 2472) เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนศิริธัชสังกาศ กับหม่อมอุ่ม ทรงเข้าพิธีเกศากันต์ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2432

หม่อมเจ้านิสากร ศรีธวัช
หม่อมเจ้านิสากร ศรีธวัช.jpg

พระนาม หม่อมเจ้านิสากร ศรีธวัช
พระนามเต็ม หม่อมเจ้านิสากร ศรีธวัช
พระอิสริยยศ หม่อมเจ้า
ฐานันดรศักดิ์ หม่อมเจ้า
ราชวงศ์ ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2422
สิ้นชีพิตักษัย 3 มีนาคม พ.ศ. 2472
พระบิดา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนศิริธัชสังกาศ
พระมารดา หม่อมอุ่ม ศรีธวัช ณ อยุธยา
พระบุตร หม่อมราชวงศ์ชัยธวัช ศรีธวัช
หม่อมราชวงศ์ทรงศรี สนิทวงศ์

หม่อมเจ้านิสากร ศรีธวัช ทรงเข้ารับราชการเป็นเลขานุการมณฑลอิสาณ พ.ศ. 2443 เป็นปลัดจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2454 รับพระราชทานยศเป็นรองอำมาตย์โท ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2456 เลื่อนยศเป็นอำมาตย์โท ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พ.ศ. 2467 ผู้ว่าราชการจังหวัดสวรรคโลก พ.ศ. 2470 อำมาตย์เอก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2471

หม่อมเจ้านิสากร ศรีธวัช ประชวรโรคเส้นโลหิตในสมองแตก ถึงชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2472 สิริชันษาได้ 51 ปี[1] ได้รับพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2474[2]

โอรส - ธิดาแก้ไข

หม่อมเจ้านิสากร ศรีธวัช สมรสกับหม่อมทรัพย์ ศรีธวัช ณ อยุธยา มี บุตร - ธิดา ดังนี้

 • หม่อมราชวงศ์ชัยธวัช ศรีธวัช สมรสกับนางประจวบ ศรีธวัช ณ อยุธยา มี บุตร - ธิดา ดังนี้
  • หม่อมหลวงพรทิพย์ ศรีธวัช (บุญวิริยะ)
  • หม่อมหลวงทิพาพร ศรีธวัช (พร้อมพิณ)
  • หม่อมหลวงจิราพร ศรีธวัช (เลขาขำ)
  • หม่อมหลวงสิทธิพร ศรีธวัช (ถึงแก่กรรม)
  • หม่อมหลวงจิตประไพ ศรีธวัช (คำคม)
  • หม่อมหลวงจิตรา ศรีธวัช
 • หม่อมราชวงศ์หญิงทรงศรี ศรีธวัช (สนิทวงศ์) สมรสกับหม่อมหลวงประพันธ์ สนิทวงศ์ มี บุตร - ธิดา ดังนี้

หม่อมเจ้านิสากร ศรีธวัช สมรสกับหม่อมสาย ศรีธวัช ณ อยุธยา มี บุตร - ธิดา ดังนี้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

ลำดับเกียรติ เครื่องหมายแพรแถบ รายชื่อ อักษรย่อ
28
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จ.ช.
34
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย บ.ม.

เหรียญบำเหน็จในราชการแก้ไข

ลำดับที่ เครื่องหมายแพรแถบ รายชื่อ อักษรย่อ
10
 
เหรียญจักรพรรดิมาลา
ร.จ.พ.

พงศาวลีแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. "ข่าวถึงชีพิตักษัย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 46: 4491. 23 มีนาคม 2472.
 2. "พระราชทานเพลิงศพ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 48: 499. 17 พฤษภาคม 2474.