หม่อมเจ้าธงไชยสิริพันธ์ ศรีธวัช

อำมาตย์โท หม่อมเจ้าธงไชยสิริพันธ์ ศรีธวัช (10 ธันวาคม พ.ศ. 2433 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515) เป็นพระโอรสลำดับที่ 7 ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนศิริธัชสังกาศ ประสูติแต่หม่อมเผื่อน ศรีธวัช ณ อยุธยา

หม่อมเจ้าธงไชยสิริพันธ์ ศรีธวัช
หม่อมเจ้าชั้น 4
หม่อมเจ้าธงชัยศิริพันธุ์.JPG
หม่อมหม่อมชื้น ศรีธวัช ณ อยุธยา
พระบุตร8 คน
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนศิริธัชสังกาศ
พระมารดาหม่อมเผื่อน ศรีธวัช ณ อยุธยา
ประสูติ10 ธันวาคม พ.ศ. 2433
สิ้นชีพตักษัย10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 (81 ปี)

หม่อมเจ้าธงไชยสิริพันธ์ ศรีธวัช ทรงจบการศึกษาที่โรงเรียนข้าราชการพลเรือน ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเริ่มต้นรับราชการเป็น มหาดเล็กรายงานมณฑลปราจีณ กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2451

ครอบครัวแก้ไข

หม่อมเจ้าธงไชยสิริพันธ์ ศรีธวัช เสกสมรสกับ หม่อมชื้น ศรีธวัช ณ อยุธยา (สกุลเดิม ประพันธเสน ธิดาของผูกและจวง ประพันธเสน แพทย์แผนโบราณ คหบดีตำบลบางยี่ขัน) มีโอรส-ธิดารวม 8 คน ดังนี้

 1. หม่อมราชวงศ์หญิงศรีสุดา ศรีธวัช (ถึงแก่กรรม)
 2. หม่อมราชวงศ์ชายธชานันท์ ศรีธวัช (ถึงแก่กรรม)
 3. หม่อมราชวงศ์ชายพันธุธัช ศรีธวัช (ถึงแก่กรรม)
 4. หม่อมราชวงศ์หญิงเจริญศรี กาญจนบุตร(ถึงแก่กรรม)
 5. หม่อมราชวงศ์หญิงศรีประภาศ วัชรางกูล (ถึงแก่กรรม)
 6. หม่อมราชวงศ์ชายสุรธัช ศรีธวัช (ถึงแก่กรรม)
 7. หม่อมราชวงศ์ชายสิริชัย ศรีธวัช (ถึงแก่กรรม)
 8. หม่อมราชวงศ์ชายเทิดไชย ศรีธวัช (ถึงแก่กรรม)

หม่อมเจ้าธงไชยสิริพันธ์ ศรีธวัช ทรงรับราชการทั้งหมดเป็นเวลา 25 ปี หลังจากออกจากราชการเนื่องจากการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 ก็ได้กลับมาอยู่ที่ตำหนักริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ตำบลบางยี่ขัน สิ้นชีพิตักษัย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ด้วยโรคชรา สิริชันษา 82 ปี

ประวัติรับราชการแก้ไข

 • มหาดเล็กรายงานมณฑลปราจีณ
 • นายอำเภอประจันตคาม เมืองปราจีณบุรี
 • ปลัดจังหวัดชุมพร
 • ปลัดจังหวัดสุราษฎรธานี
 • ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ผู้รั้งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ. 2465 - พ.ศ. 2470)[1]
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

ลำดับพระยศแก้ไข

 • รองอำมาตย์ตรี เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๔
 • รองอำมาตย์โท เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๑
 • รองอำมาตย์เอก เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๒
 • อำมาตย์ตรี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๗
 • อำมาตย์โท เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๑

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญแก้ไข

พงศาวลีแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข