หม่อมเจ้าทองประทาศรี ทองใหญ่

หม่อมเจ้าทองประทาศรี ทองใหญ่ (พ.ศ. 2449 - พ.ศ. 2526) เป็นโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม กับหม่อมนวม ประสูติเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2449 ทรงรับราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมทะเบียนการค้า หลังจากเกษียณอายุราชการ ทรงเป็นรองประธานธนาคารกรุงไทย จำกัด นอกจากนี้ ยังทรงเคยเป็นประธานมูลนิธิ "จุลจักรพงษ์ บุญนิธิ" สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2526

หม่อมเจ้าทองประทาศรี ทองใหญ่
หม่อมเจ้าทองประทาศรี ทองใหญ่.jpg
พระนามทองประทาศรี
ฐานันดรหม่อมเจ้า
ราชวงศ์ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ5 พฤษภาคม พ.ศ. 2449
สิ้นชีพิตักษัย2 มกราคม พ.ศ. 2526 (77 ปี)
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
พระมารดาหม่อมนวม ทองใหญ่ ณ อยุธยา
หม่อมหม่อมราชวงศ์วลี รองทรง
หม่อมคำนวณ สุนทรศารทูล
พระบุตรหม่อมราชวงศ์ปิ่นทอง ทองใหญ่
หม่อมราชวงศ์กรองทอง ทองใหญ่
หม่อมราชวงศ์แถบทอง ทองใหญ่
พล.อ.อ.หม่อมราชวงศ์ศิริพงษ์ ทองใหญ่
หม่อมราชวงศ์นัดดาทอง ทองใหญ่
หม่อมราชวงศ์นับทอง ทองใหญ่
หม่อมราชวงศ์นวมทอง ทองใหญ่
หม่อมราชวงศ์สุพรรณกัลยา ทองใหญ่

หม่อมเจ้าทองประทาศรี ทองใหญ่ ทรงมีชายาและทายาท ดังนี้แก้ไข

เสกสมรสกับ หม่อมราชวงศ์วลี (สกุลเดิม รองทรง เป็นพระธิดาใน พันเอก พระวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัฒนาและ หม่อมบัว รองทรง ณ อยุธยา) มีทายาทตามลำดับดังนี้

1.1 หม่อมราชวงศ์ปิ่นทอง ทองใหญ่

1.2 หม่อมราชวงศ์กรองทอง ทองใหญ่

1.3 หม่อมราชวงศ์แถบทอง ทองใหญ่

1.4 พลอากาศเอก หม่อมราชวงศ์ศิริพงษ์ ทองใหญ่

ต่อมาเสกสมรสกับ หม่อมคำนวณ (สกุลเดิม สุนทรศารทูล) มีทายาทตามลำดับดังนี้

2.1 หม่อมราชวงศ์นัดดาทอง ทองใหญ่

2.2 หม่อมราชวงศ์นับทอง ทองใหญ่

2.3 หม่อมราชวงศ์สุพรรณกัลยา ทองใหญ่

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข