หม่อมเจ้าทองประทาศรี ทองใหญ่

หม่อมเจ้าทองประทาศรี ทองใหญ่ (พ.ศ. 2449 - พ.ศ. 2526) เป็นโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม กับหม่อมนวม ประสูติเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2449 ทรงรับราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมทะเบียนการค้า หลังจากเกษียณอายุราชการ ทรงเป็นรองประธานธนาคารกรุงไทย จำกัด นอกจากนี้ ยังทรงเคยเป็นประธานมูลนิธิ "จุลจักรพงษ์ บุญนิธิ"

หม่อมเจ้าทองประทาศรี ทองใหญ่

ทองประทาศรี
ประสูติ5 พฤษภาคม พ.ศ. 2449
สิ้นชีพิตักษัย2 มกราคม พ.ศ. 2526 (77 ปี)
หม่อม
  • หม่อมราชวงศ์วลี รองทรง
    หม่อมคำนวณ สุนทรศารทูล
พระบุตร
ราชวงศ์จักรี
ราชสกุลทองใหญ่
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
พระมารดาหม่อมนวม ทองใหญ่ ณ อยุธยา

หม่อมเจ้าทองประทาศรี ทองใหญ่ ทรงมีชายาและทายาท ดังนี้ แก้

เสกสมรสกับ หม่อมราชวงศ์วลี (สกุลเดิม รองทรง เป็นพระธิดาใน พันเอก พระวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัฒนา และ หม่อมบัว รองทรง ณ อยุธยา) มีทายาทตามลำดับดังนี้

1.1 หม่อมราชวงศ์ปิ่นทอง ทองใหญ่

1.2 หม่อมราชวงศ์กรองทอง ทองใหญ่

1.3 หม่อมราชวงศ์แถบทอง ทองใหญ่

1.4 พลอากาศเอก หม่อมราชวงศ์ศิริพงษ์ ทองใหญ่

ต่อมาเสกสมรสกับ หม่อมคำนวณ (สกุลเดิม สุนทรศารทูล) มีทายาทตามลำดับดังนี้

2.1 หม่อมราชวงศ์นัดดาทอง ทองใหญ่

2.2 หม่อมราชวงศ์นับทอง ทองใหญ่

2.3 หม่อมราชวงศ์สุพรรณกัลยา ทองใหญ่

สิ้นชีพิตักษัย แก้

สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2526 มีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526 ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส

พระเกียรติยศ แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

พระยศ แก้

พระยศทางทหาร แก้

  • 26 ธันวาคม พ.ศ. 2470: นายร้อยตรี[5]

อ้างอิง แก้

  1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-12-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๑ ตอนที่ ๑๑๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๖, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๗
  2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-06-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๘ ตอนที่ ๑๐๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๔, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๐๔
  3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๔๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๘, ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๑๔
  4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เก็บถาวร 2022-05-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๐ ตอนที่ ๗๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๐๖, ๒๓ ธันวาคม ๒๔๙๖
  5. พระราชทานยศทหารบก