หม่อมเจ้ากาฬวรรณดิศ ดิศกุล

พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก หม่อมเจ้ากาฬวรรณดิศ ดิศกุล (5 มีนาคม 2453 – 25 มกราคม 2527) อดีตสมุหราชองครักษ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ อดีตราชองครักษ์เวร อดีตผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธิน

หม่อมเจ้า กาฬวรรณดิศ ดิศกุล

พระประวัติแก้ไข

พลเรือเอก หม่อมเจ้ากาฬวรรณดิศ ดิศกุล ประสูติเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2453 ที่วังวรดิศ เป็นโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่ประสูติแต่หม่อมอบ ดิศกุล พระองค์มีพระนามลำลองว่า ท่านชายดำ

หม่อมเจ้ากาฬวรรณดิศสมรสกับหม่อมฉวีทิพย์ ดิศกุล มีบุตร-ธิดาทั้งสิ้น 3 คนคือ

 • หม่อมราชวงศ์ฉัตรแก้ว นันทาภิวัฒน์ สมรสกับ นายสืบกุล นันทาภิวัฒน์
  • ฉัตรเบญจา นันทาภิวัฒน์
 • หม่อมราชวงศ์ชื่นกมล ดิศกุล
 • หม่อมราชวงศ์ดำรงดิศ ดิศกุล

พลเรือเอก หม่อมเจ้ากาฬวรรณดิศ ดิศกุล สิ้นชีพิตักษัยด้วยพระโรคพระหทัยวาย ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2527 สิริพระชันษาได้ 72 ปี 10 เดือน ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โปรดเกล้าฯ ให้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปวางพวงมาลาและพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ และในการนี้ยังได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานโกศมณฑปเป็นเครื่องประดับพระเกียรติยศ

ต่อมาในวันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2527 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และ นาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน ไปยังเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ในการพระราชทานเพลิงศพ พลเรือเอก หม่อมเจ้ากาฬวรรณดิศ ดิศกุล[1]

การศึกษาแก้ไข

ตำแหน่งแก้ไข

พระยศแก้ไข

 • 1 เมษายน พ.ศ. 2488 - นาวาตรี[8]
 • 1 มกราคม พ.ศ. 2491 - นาวาโท[9]
 • 1 มกราคม พ.ศ. 2495 - นาวาเอก[10]
 • 1 มกราคม พ.ศ. 2498 - พลเรือจัตวา[11]
 • 1 มกราคม พ.ศ. 2502 - พลเรือตรี[12]
 • 1 มกราคม พ.ศ. 2506 - พลเรือโท[13]
 • 1 ธันวาคม พ.ศ. 2507 - พลโท[14]
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2508 - พลเรือเอก[15]
 • 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2509 - พลเอก[16]
 • พ.ศ. 2511 - พลอากาศเอก[17]

ตำแหน่งทางการเมืองแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

ในประเทศแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ข่าวในพระราชสำนัก (หน้า ๒๔)
 2. นักเรียนหลวงกราบถวายบังคมลา
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ตั้งราชองครักษ์เวร
 4. ประกาศสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารพ้นจากตำแหน่ง และรับราชการ
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (หน้า ๒๐๕๘)
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้สมุหราชองครักษ์พ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งสมุหราชองครักษ์
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร (หน้า ๑๑๐๐)
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร (หน้า ๔)
 11. ประกาศสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร (หน้า ๓)
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร (หน้า ๓)
 13. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร
 14. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร
 15. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร
 16. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร
 17. พระราชทานยศทหาร
 18. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (หน้า ๓๗๐)
 19. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา (จำนวน ๑๒๐ ราย) (หน้า ๘๔)
 20. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า
 21. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน (หน้า ๒)
 22. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (หน้า ๒๘)
 23. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน (หน้า ๒)
 24. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์
 25. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (หน้า ๑๔)
 26. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชรุจิ
 27. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 28. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (หน้า ๒๓)
 29. แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ
 30. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (หน้า ๒๓)
 31. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (หน้า ๔๐)
 32. แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (หน้า ๑๑)
 33. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (หน้า ๑๑)
 34. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (หน้า ๒๐๕๓)
 35. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ (หน้า ๒๐๔๙)
 36. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (หน้า ๓๒)
 37. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (หน้า ๒๙๒๔)
 38. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญช่วยราชการเขตภายใน (หน้า ๒๖๑๕)

บรรณานุกรมแก้ไข