หม่อมหลวงอนงค์ นิลอุบล

หม่อมหลวงอนงค์ นิลอุบล (ราชสกุลเดิม ชุมสาย; 15 มีนาคม พ.ศ. 2461[1] – 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565)[ต้องการอ้างอิง] นักวิทยาศาสตร์ด้านเคมีอินทรีย์ และผู้ร่วมบุกเบิกงานของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นสุภาพสตรีที่บุกเบิกงานขององค์กรพัฒนาเอกชน จนได้รับฉายาว่า "มารดาแห่งเอ็นจีโอเมืองไทย"[2]

หม่อมหลวง

อนงค์ นิลอุบล

เกิดหม่อมหลวงอนงค์ ชุมสาย ณ กรุงเทพ
15 มีนาคม พ.ศ. 2461
เสียชีวิต22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (104 ปี)
คู่สมรสผล นิลอุบล
บิดามารดาหลวงเอนกนัยวาที (หม่อมราชวงศ์นารถ ชุมสาย)
เจิม ชุมสาย ณ อยุธยา

ประวัติ

แก้

หม่อมหลวงอนงค์ นิลอุบล (ราชสกุลเดิม ชุมสาย) เกิดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2460 (ปัจจุบันคือ พ.ศ. 2461) เป็นธิดาของพันเอก หลวงเอนกนัยวาที (หม่อมราชวงศ์นารถ ชุมสาย)[3]กับเจิม ชุมสาย ณ อยุธยา (สกุลเดิม ประจันราย) เป็นน้องสาวของหม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย และเป็นอาของ สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย) ประจำปี พ.ศ. 2541 และ อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโทสาขาเคมีอินทรีย์จากมหาวิทยาลัยแมรีแลนด์ สหรัฐอเมริกา สมรสกับผล นิลอุบล[4]

หม่อมหลวงอนงค์มีผลงานสำคัญด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ของไทย เป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาสายพันธุ์พืชด้วยเคมีอินทรีย์ ที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เคยเป็นประธานชมรมนักเรียนเก่าอิสราเอล (ปัจจุบันคือ มูลนิธิชมรมไทย-อิสราเอลในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)[5] และได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หม่อมหลวงอนงค์ นิลอุบล ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565[ต้องการอ้างอิง] สิริอายุ 104 ปี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พระราชทานโกศราชนิกูลพร้อมเครื่องประกอบเกียรติยศ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ศาลา 100 ปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร และสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565[6]

ด้านการเมือง

แก้

หม่อมหลวงอนงค์มีบทบาทในการร่วมชุมนุมทางการเมืองกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย[7]

การเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

แก้

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่องศาลมีคำสั่งให้ หม่อมหลวงอนงค์ นิลอุบล เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของผานิช นิลอุบล[8]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

รางวัล

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. 72 ปี หม่อมหลวงอนงค์ นิลอุบล
 2. ราชนิกุลเดือด “ทักษิณ” เปิดศึกชนฟ้า[ลิงก์เสีย] สำเนาจาก ผู้จัดการรายวัน 20 ก.ค. 2549
 3. สานุพันธ์ ตันติศิริวัฒน์. อัจฉริยะบนทางสีขาว ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ฟรีมายด์, พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2548. หน้า หน้าที่. ISBN 974-93482-8-1
 4. พระประวัติ หม่อมเจ้าอากาศดำเกิง รพีพัฒน์
 5. ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและอิสราเอล
 6. คุณแหน (25 พฤศจิกายน 2565). "ผู้หญิง". แนวหน้า. สืบค้นเมื่อ 24 ธันวาคม 2565. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 7. "ราชนิกุล-สตรีผู้สูงศักดิ์ ประกาศชน มารโค่นล้ม'สถาบัน'". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-06-11. สืบค้นเมื่อ 2016-10-10.
 8. ศาลมีคำสั่งให้ 'หม่อมหลวงอนงค์ นิลอุบล' เป็นคนไร้ความสามารถ
 9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๔ ตอนที่ ๒๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๗๔๐, ๑๖ มีนาคม ๒๕๒๐
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๙ ข หน้า ๔, ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๗
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๖ ตอนที่ ๑๑๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๙๐, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๒
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข หน้า ๔๒, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
 13. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๘๒ ตอนที่ ๑๑๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๘๓๓, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๐๘