หม่อมราชวงศ์แหลมฉาน หัสดินทร

ศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์แหลมฉาน หัสดินทร (10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457 - 15 กันยายน พ.ศ. 2525) เป็นอดีตคณบดี เเละอาจารย์ประจำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตอุปนายก สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หม่อมราชวงศ์แหลมฉาน หัสดินทร
หม่อมราชวงศ์
ประสูติ10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
อนิจกรรม15 กันยายน พ.ศ. 2525 (67 ปี)
ภรรยานางจันทร์เจิม จารุจินดา
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาหม่อมเจ้าศรีใสเฉลิมศักดิ์ หัสดินทร
พระมารดาหม่อมลืม หัสดินทร ณ อยุธยา

ประวัติ

แก้

ศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์แหลมฉาน หัสดินทร เป็นบุตร คนที่ 5 ในนายพลตรี หม่อมเจ้าศรีใสเฉลิมศักดิ์ หัสดินทร กับ หม่อมลืม หัสดินทร ณ อยุธยา (สกุลเดิม: จุลกะ) ณ วังสะพานเสี้ยว กรุงเทพ มีโอรสธิดา 7 คน คือ

  1. หม่อมราชวงศ์หญิงแลวิไลลักษณ์ หัสดินทร
  2. หม่อมราชวงศ์ลาภ หัสดินทร
  3. หม่อมราชวงศ์ล้ำเลิศ หัสดินทร
  4. หม่อมราชวงศ์หญิงล้วนฉวี หัสดินทร
  5. หม่อมราชวงศ์แหลมฉาน หัสดินทร
  6. หม่อมราชวงศ์ลมเพย หัสดินทร
  7. หม่อมราชวงศ์รัชสกล หัสดินทร

ในช่วงต้นศึกษาชั้นประถมที่ โรงเรียนเทพศิรินทร์, โรงเรียนทหารบก ชั้นมัธยม 3 โรงเรียนวัดโสมนัสวิหาร จบแผนกวิทยาศาสตร์ โรงเรียนราชบุรีวิทยาลัย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเท็กซัส และปริญญาโท มหาวิทยาลัยไมอามี่ สหรัฐอเมริกา

ด้านกีฬา

แก้

สมัยเป็นนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ลูกแม่รำเพย หม่อมราชวงศ์แหลมฉาน หัสดินทร เคยลงเล่นฟุตบอลนักเรียนของกรมพลศึกษา จนได้รับหมวกสามารถโรงเรียนเทพศิรินทร์, เสื้อสามารถจากสมาคมฟุตบอล ฯ (พ.ศ. 2477), เสื้อสามารถกรมพลศึกษารุ่นแรก และเสื้อสามารถสโมสรนิสิตจุฬาฯ ชั้น 1 ประมาณปี พ.ศ. 2482 หม่อมราชวงศ์แหลมฉาน หัสดินทร จึงเริ่มมีบทบาทด้านบริหารงานกีฬา คือเป็นประธานแผนกฟุตบอลสโมสรนิสิตจุฬาฯ ก่อนจะได้รับการเลือกตั้งเป็นสภากรรมการสมาคมฟุตบอลฯ เมื่อ พล.ต.ท. ต่อศักดิ์ ยมนาค เข้ามารับตำแหน่งนายกสมาคมฯ จึงได้มอบ หมายให้ หม่อมราชวงศ์แหลมฉาน หัสดินทร เป็นเหรัญญิก เพื่อช่วยบริหารจัดการสมาคมฯ จนพ้นจากวิกฤติดังกล่าว นอกจากนี้ ยังจัดหางบประมาณและเงินทุนสนับสนุน สำหรับพัฒนาการเล่นฟุตบอลถ้วยต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่ระดับเยาวชน โดยเชิญทีมต่างประเทศ เข้ามาแข่งขันนัดพิเศษกับทีมกรุงเทพผสมอย่างสม่ำเสมอ ทำให้กีฬาฟุตบอลกลับมาสู่ความรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่ง จนถึงปัจจุบันนี้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

แก้

ศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์แหลมฉาน หัสดินทร เป็นคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ลำดับที่ 3 ในปี พ.ศ. 2508-2517

ชีวิตครอบครัว

แก้

ศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์แหลมฉาน หัสดินทร สมรสกับ นางจันทน์เจิม หัสดินทร ณ อยุธยา มีบุตร 2 คน คือ

  1. หม่อมหลวงปาณสาร หัสดินทร
  2. หม่อมหลวงสารศักดิ์ หัสดินทร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้