หม่อมราชวงศ์แสงสูรย์ ลดาวัลย์

หม่อมราชวงศ์แสงสูรย์ ลดาวัลย์ (5 ตุลาคม พ.ศ. 2453 – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2536) เป็นโอรสคนเล็กในหม่อมเจ้าเพิ่ม ลดาวัลย์ กับหม่อมหวาน ลดาวัลย์ ณ อยุธยา เป็นน้องชายต่างมารดาของเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ในรัชกาลที่ 5 เข้ารับราชการในกรมวัง กระทรวงวัง เมื่อปี พ.ศ. 2471 จนเกษียณอายุเมื่อปี พ.ศ. 2513 และมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักพระราชวัง จนกระทั่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยมีตำแหน่งราชการพิเศษในกรรมการคณะต่าง ๆ อีกมากมาย

หม่อมราชวงศ์แสงสูรย์ ลดาวัลย์
เกิด5 ตุลาคม พ.ศ. 2453
เสียชีวิต2 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (82 ปี)
คู่สมรสสุมิตร ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
บุตรหม่อมหลวงพันธุ์สูรย์ ลดาวัลย์
หม่อมหลวงพูนแสง สูตะบุตร
หม่อมหลวงเติมแสง สรรพโส
หม่อมหลวงเพ็ญแสง ลดาวัลย์
หม่อมหลวงฐิติรัตน์ ลดาวัลย์
บิดามารดาหม่อมเจ้าเพิ่ม ลดาวัลย์
หม่อมหวาน ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
ญาติเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ในรัชกาลที่ 5 (พี่สาวร่วมบิดา)

หม่อมราชวงศ์แสงสูรย์ ลดาวัลย์ สมรสกับสุมิตร ลดาวัลย์ ณ อยุธยา (สกุลเดิม บุญฤทธิ์เรืองพงศ์) ธิดาเจ้านางแดง (ธิดาเจ้าฟ้าเมืองหมอกใหม่) มีบุตร-ธิดา 5 คนคือ

 1. ดร. หม่อมหลวงพันธุ์สูรย์ ลดาวัลย์
 2. หม่อมหลวงพูนแสง สูตะบุตร
 3. หม่อมหลวงเติมแสง สรรพโส
 4. หม่อมหลวงเพ็ญแสง ลดาวัลย์
 5. หม่อมหลวงฐิติรัตน์ ลดาวัลย์

ผลงานหนังสือแก้ไข

 • กระบวนพยุหยาตรา
 • ชุมทางภาษาไทย
 • ฐานันดรแห่งราชวงศ์ไทย
 • บรมธรรมิกมหาราชาธิราชรำลึก
 • ประวัติสำนักพระราชวัง
 • ประเพณีการเก็บรักษาพระบรมอัฐิ และพระอัฐิในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
 • พระมหาปราสาท และพระราชมณเฑียรสถานในพระบรมมหาราชวัง
 • พระราชพิธี
 • พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
 • พระราชศรัทธา
 • วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 • ศรุตานุสรณ์
 • สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระปิยมเหสี ในรัชกาลที่ 5
 • สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ไทย

ลำดับสาแหรกแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๒๑๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๕, ๓ ธันวาคม ๒๕๒๙
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๗๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑, ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๔
 3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๒๐๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๘๒๒, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๖
 4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชรุจิ, เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๑๔๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๙, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๔
 • หม่อมราชวงศ์แสงสูรย์ ลดาวัลย์. สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระปิยมเหสี ในรัชกาลที่ 5 -- กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์พัฒนศึกษา พฤศจิกายน 2548