หม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร

หม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร (ราชสกุลเดิม เทวกุล; 8 มีนาคม พ.ศ. 2452 − 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2530) เป็นหม่อมในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต และเป็นนางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี

หม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร
พันธุ์ทิพย์บริพัตร.jpg
เกิดหม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ เทวกุล
8 มีนาคม พ.ศ. 2452
เสียชีวิต29 พฤษภาคม พ.ศ. 2530 (78 ปี)
คู่สมรสพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต
บุตรหม่อมเจ้ามารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร
บิดามารดาพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นเทววงศวโรทัย
หม่อมเพี้ยน เทวกุล ณ อยุธยา

ประวัติแก้ไข

หม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร (ราชสกุลเดิม เทวกุล) เป็นพระธิดาในพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นเทววงศวโรทัย กับหม่อมเพี้ยน เทวกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม บุนนาค) สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชินี และโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

หม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ สมรสกับพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต โดยพระองค์ผู้ก่อตั้งมูลนิธิมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ เจ้าของวังสวนผักกาด และวังตะไคร้ มีธิดาองค์เดียวคือหม่อมเจ้ามารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร

ไฟล์:หม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร พระชายา.jpg
หม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร

หม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ในปี พ.ศ. 2493 และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

คุณท่าน ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2530 สิริรวมอายุได้ 78 ปี[1]

รางวัลที่ได้รับแก้ไข

  • ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ในปี พ.ศ. 2524
  • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี พ.ศ. 2526

อนุสรณ์สถานแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

ชื่อที่ตั้งตามนามแก้ไข

ลำดับสาแหรกแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์
  2. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  3. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  4. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  5. ชมพูพันธุ์ทิพย์
  6. 6.0 6.1 "หม่อมเพี้ยน เทวกุล ณ อยุธยา". ชมรมสายสกุลบุนนาค. สืบค้นเมื่อ 19 มีนาคม 2563.
  7. 7.0 7.1 "จมื่นทิพยรักษา (พิณเทพเฉลิม บุนนาค)". ชมรมสายสกุลบุนนาค. สืบค้นเมื่อ 19 มีนาคม 2563.