หม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร

ท่านผู้หญิงพันธุ์ทิพย์ บริพัตร (ราชสกุลเดิม เทวกุล; 8 มีนาคม พ.ศ. 2452 − 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2530) เป็นหม่อมในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต และเป็นนางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี


พันธุ์ทิพย์ บริพัตร

เกิดหม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ เทวกุล
8 มีนาคม พ.ศ. 2452
เสียชีวิต29 พฤษภาคม พ.ศ. 2530 (78 ปี)
คู่สมรสพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต
บุตรหม่อมเจ้ามารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร
บิดามารดาพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นเทววงศวโรทัย
หม่อมเพี้ยน เทวกุล ณ อยุธยา
ลายมือชื่อ
รูปหล่อครึ่งตัวของหม่อราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร ด้านหน้าตึกจุมกฏ-พันธุ์ทิพย์ ในโรงพยาบาลนครนายก

ประวัติ แก้

หม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร (ราชสกุลเดิม เทวกุล) เป็นธิดาองค์ใหญ่ในพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นเทววงศวโรทัย กับหม่อมเพี้ยน เทวกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม บุนนาค) และเป็นพี่สาวของหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชินี และโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

หม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ สมรสกับพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2473 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต โดยพระองค์ผู้ก่อตั้งมูลนิธิมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ เจ้าของวังสวนผักกาด และวังตะไคร้ มีธิดาองค์เดียวคือหม่อมเจ้ามารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร

หม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ในปี พ.ศ. 2493 และเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิรมงกุฎ ในปี พ.ศ. 2514

หม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2530 สิริรวมอายุได้ 78 ปี[1]

รางวัลที่ได้รับ แก้

 • ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ในปี พ.ศ. 2524
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี พ.ศ. 2526

อนุสรณ์สถาน แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ แก้

 •   ญี่ปุ่น :
  • พ.ศ. 2495 -   เครื่องราชอิสริยาภรณ์กิตติคุณ[5]

ชื่อที่ตั้งตามนาม แก้

ลำดับสาแหรก แก้

อ้างอิง แก้

 1. มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์
 2. "แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน ประจำปี 2493" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 67 (25): 1807. 26 เมษายน 2493. สืบค้นเมื่อ 2 พฤษภาคม 2493. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 3. "พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนม์พรรษา ประจำปี 2473" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 47: 3081. 6 พฤศจิกายน 2473. สืบค้นเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2473. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 4. พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ฝ่ายใน (หน้า 3119)
 5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเหรียญอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, ตอนที่ 11 เล่ม 69 หน้า 487, 19 กุมภาพันธ์ 2495
 6. "ชมพูพันธุ์ทิพย์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-01-31. สืบค้นเมื่อ 2009-08-24.
 7. 7.0 7.1 "หม่อมเพี้ยน เทวกุล ณ อยุธยา". ชมรมสายสกุลบุนนาค. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-06. สืบค้นเมื่อ 19 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 8. 8.0 8.1 "จมื่นทิพยรักษา (พิณเทพเฉลิม บุนนาค)". ชมรมสายสกุลบุนนาค. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-05. สืบค้นเมื่อ 19 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)