หม่อมราชวงศ์ปรียนันทนา รังสิต

หม่อมราชวงศ์ปรียนันทนา รังสิต (เกิด 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2495) เป็นนักการเมืองหญิงชาวไทย เป็นธิดาของหม่อมเจ้าปิยะรังสิต รังสิต กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต เคยสมรสกับเจ้าชายชคัต สิงห์ พระโอรสของมาน สิงห์ที่ 2 มหาราชาแห่งชัยปุระ ประเทศอินเดีย

หม่อมราชวงศ์
ปรียนันทนา รังสิต
ป.ช., ป.ม., ต.จ., จ.ภ.
Mom Rajavongse Priyanandana Rangsit.jpg
เกิด3 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 (70 ปี)
สัญชาติไทย
อาชีพสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)
คู่สมรสชคัต สิงห์ (หย่า)
ปานศักดิ์ รังสิพราหมณกุล
บุตรลลิตยา รังสิต จาติกวณิช
เทพราช รังสิต
บิดามารดาหม่อมเจ้าปิยะรังสิต รังสิต
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต

หม่อมราชวงศ์ปรียนันทนา เป็นสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2551 สายสรรหา โดยมาจากภาคส่วนอื่น ๆ (ประธานมูลนิธิวิภาวดีรังสิต) และเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่ม 40 ส.ว. มีตำแหน่งรองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภาและต่อมามีตำแหน่งเป็นประธานกรรมาธิการศาสนาศิลปและวัฒนธรรม วุฒิสภา

หม่อมราชวงศ์ปรียนันทนา สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านภาษาสันสกฤต ประวัติศาสตร์อินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่วิทยาลัยบูรพคดีศึกษาและการศึกษาแอฟริกา มหาวิทยาลัยลอนดอน

การดำรงตำแหน่งทางสังคมแก้ไข

  • ประธานมูลนิธิวิภาวดีรังสิต
  • ประธานกรรมการบริษัทนันทนาจำกัด
  • มูลนิธิวิภาวดีรังสิต
  • บรรณาธิการผู้พิมพ์หนังสือ “สมุดพระรูป พระราชโอรส พระราชธิดา และพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) ”
  • เป็นสมาชิกวุฒิสภา แต่งตั้งจากภาคอื่น
  • รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา
  • ประธานกรรมาธิการศาสนาศิลปและวัฒนธรรม วุฒิสภา

ครอบครัวแก้ไข

 
ครอบครัวหม่อมราชวงศ์ปรียนันทนา รังสิต ในปี พ.ศ. 2553 (จากซ้าย) ปานศักดิ์ รังสิพราหมณกุล, หม่อมราชวงศ์ปรียนันทนา รังสิต, เทพราช รังสิต (ยืนแถวหลัง), ลลิตยา รังสิต

หม่อมราชวงศ์ปรียนันทนา เคยเสกสมรสกับชคัต สิงห์ พระโอรสของมาน สิงห์ที่ 2 มหาราชาแห่งชัยปุระ โดยพบรักกันที่ประเทศไทย มีบุตรธิดาสองคน คือลลิตยา รังสิต (ราชกุมารีลลิตยากุมารี สิงห์ แห่งแคว้นชัยปุระ) และ นายเทพราช รังสิต (ราชกุมารเทพราช สิงห์ แห่งแคว้นชัยปุระ) กรรมการบริหารพรรคไทยภักดี ภายหลังในปี พ.ศ. 2530 ได้หย่าร้างกับชคัต สิงห์ และเดินทางกลับมาอยู่ประเทศไทยพร้อมกับบุตรทั้งสอง ต่อมาบุตรทั้งสอง ได้ฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับสมบัติของชคัต สิงห์ เพื่ออ้างสิทธิ์ในกองมรดกกับบรรดาเครือญาติที่ประเทศอินเดีย

บุตรสาวคือลลิตยา รังสิต จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโททางด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์และโบราณสถาน มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร ส่วนบุตรชายคือเทพราช รังสิต จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการพัฒนาชนบท จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบันหม่อมราชวงศ์ปรียนันทนา สมรสอีกครั้งกับปานศักดิ์ รังสิพราหมณกุล นักธุรกิจ อดีตที่ปรึกษารมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฯอดีตที่ปรึกษาประธานวุฒิสภาและศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานดนตรีโด่งดังอมตะในบทเพลง “ไปทะเลกันดีกว่า”

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

ลำดับสาแหรกแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข หน้า ๖๑, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๒, เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข หน้า ๑๓๑, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๖ ข หน้า ๕, ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐