ทฤษฎีบุคลิกภาพหมู่โลหิต

มีความเชื่อที่ได้รับความนิยมทั่วไปในประเทศญี่ปุ่นและประเทศเอเชียตะวันออกอื่นว่าหมู่โลหิตเอบีโอของบุคคล (เค็ทซุเอะกิงะตะ; ญี่ปุ่น: 血液型) สามารถทำนายบุคลิกภาพ พื้นอารมณ์แต่กำเนิดและความเข้ากันได้กับผู้อื่นของบุคคลนั้นได้[1] ความเชื่อนี้คล้ายกับการมองว่าสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์เป็นปัจจัยส่งผลในชีวิตของบุคคลในประเทศอื่นทั่วโลก ทว่า หมู่โลหิตมีบทบาทเด่นกว่าโหราศาสตร์ในประเทศญี่ปุ่นและประเทศเอเชียตะวันออกอื่นเมื่อเทียบกับในประเทศอื่น

ความเชื่อนี้รับมาจากมโนภาพคตินิยมเชื้อชาติทางวิทยาศาสตร์ในอดีต กำเนิดขึ้นจากสิ่งพิมพ์เผยแพร่โดยมะซะฮิโกะ โนะมิในคริสต์ทศวรรษ 1970 ประชาคมวิทยาศาสตร์และวิชาการไม่สนใจความเชื่อดังกล่าวโดยมองว่าเป็นสิ่งงมงายหรือวิทยาศาสตร์เทียมเนื่องจากขาดพื้นฐานหลักฐานที่พิสูจน์ได้หรือการอ้างอิงเกณฑ์ที่ทดสอบได้[1][2][3] แม้การวิจัยความเชื่อมโยงเหตุกรรมระหว่างหมู่โลหิตและบุคลิกภาพมีจำกัด แต่การวิจัยได้แสดงเป็นที่ยุติว่าไม่มีความเชื่อมโยงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ[4][5][6]

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 Yamaguchi, Mari (6 May 2005). "Myth about Japan blood types under attack". MediResource Inc. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 28 December 2009. สืบค้นเมื่อ 29 December 2007.
  2. Dating by blood type in Japan
  3. Nuwer, Rachel. "You are what you bleed: In Japan and other east Asian countries some believe blood type dictates personality". Scientific American. สืบค้นเมื่อ 16 Feb 2011.
  4. Cramer, K. M., & Imaike, E. (2002). Personality, blood type, and the five-factor model. Personality and individual differences, 32(4), 621-626.
  5. Rogers, M., & Glendon, A. I. (2003). Blood type and personality. Personality and individual differences, 34(7), 1099-1112.
  6. Wu, K., Lindsted, K. D., & Lee, J. W. (2005). Blood type and the five factors of personality in Asia. Personality and individual differences, 38(4), 797-808.