สำหรับความหมายอื่น ดูที่ อินเดียตะวันตก (แก้ความกำกวม)

แคริเบียน (อังกฤษ: The Caribbean) เป็นกลุ่มประเทศและหมู่เกาะต่างในเขตทะเลแคริเบียนซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเม็กซิโก ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวเนซูเอลา มีรัฐอยู่ราวๆ 25 รัฐซึ่งรวมรัฐอิสระและรัฐภายใต้ความคุ้มครอง (dependencies)

รายชื่อประเทศแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข