หมู่เกาะนิวไซบีเรีย

หมู่เกาะนิวไซบีเรีย หรือ โนโวซีบีร์สกีเยออสโตรวา (รัสเซีย: Новосиби́рские острова, Novosibirskiye Ostrova) เป็นกลุ่มเกาะในประเทศรัสเซีย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของชายฝั่งอีสต์ไซบีเรียน ระหว่างทะเลแลปทิฟกับทะเลอีสต์ไซบีเรีย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสาธารณรัฐซาคา มีเกาะที่ใหญ่ที่สุดคือเกาะโคเตลนี หมู่เกาะนี้พบเป็นครั้งแรกในคริสต์ศตวรรษที่ 18 มีสถานีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ตั้งอยู่อย่างถาวรตั้งแต่ ค.ศ. 1927 เป็นต้นมา

หมู่เกาะนิวไซบีเรีย
สถานที่ตั้งของหมู่เกาะนิวไซบีเรีย