เปิดเมนูหลัก
กลุ่มเกาะมลายู

หมู่เกาะซุนดา (อังกฤษ: Sunda Islands) เป็นกลุ่มของเกาะในส่วนตะวันตกของกลุ่มเกาะมลายู

การแบ่งกลุ่มแก้ไข

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

ปัจจุบันอาณาบริเวณของหมู่เกาะนี้ถูกแบ่งออกเป็นพื้นที่ของประเทศบรูไน ติมอร์-เลสเต อินโดนีเซีย และมาเลเซีย

ชาวซุนดาแก้ไข

ชาวซุนดาเป็นชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ทางตะวันตกของเกาะชวา ส่วนใหญ่เป็นมุสลิม ภาษาที่ใช้คือภาษาซุนดาซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ดูเพิ่มแก้ไข