หมูชะมวง เป็นอาหารพื้นบ้านในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด เป็นอาหารประเภทแกงที่ไม่ใส่กะทิ โดยจะผัดหมูสามชั้นกับเครื่องแกงที่ประกอบด้วยพริกแห้ง ข่า กระเทียม หัวหอม และกะปิ[1] เติมน้ำแล้วต้มให้เปื่อยนุ่ม ปรุงรสเปรี้ยวด้วยใบชะมวง โดยใช้ใบชะมวงที่เป็นใบเพสลาดมาฉีกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ใส่ลงไปต้มพร้อมกับหมู[2] ในปัจจุบันในจังหวัดจันทบุรีมีการผลิตจำหน่ายในรูปหมูชะมวงกระป๋องด้วย[3]

หมูชะมวง
Kaeng khua mu bai chamuang.JPG
ข้อมูลจุดกำเนิด
ประเทศกำเนิด: ไทย
ภูมิภาค: ภาคตะวันออก
ข้อมูลอาหาร
ประเภท: จานหลัก
อุณหภูมิการเสิร์ฟ: ร้อน
ส่วนประกอบหลัก แกงหมู ปรุงรสเปรี้ยวด้วยใบชะมวง
ใบชะมวง ส่วนผสมสำคัญของหมูชะมวง

อ้างอิงแก้ไข