หมากฮอสตุรกี (อังกฤษ: Turkish draughts, Turkish checkers) หรือ ดามา (Dama) เป็นหมากฮอสที่มาจากประเทศตุรกีและเป็นหมากฮอสที่ลักษณะการจัดหมากเริ่มต้นคล้ายหมากรุกสากลและใช้กระดาน 8 x 8

การจัดหมากเริ่มต้นของหมากฮอสตุรกี

การเดิน แก้ไข

เบี้ย แก้ไข

เบี้ยจะเดินคล้ายเรือในหมากรุกสากลแต่เดินได้ทีละ 1 ช่องเท่านั้น

ฮอส แก้ไข

ฮอสจะเดินเหมือนเรือทุกประการแต่เมื่อกินสามารถกินได้ 4 ช่องหลังจากตัวที่โดนกิน

อ้างอิง แก้ไข