หมวดหมู่:User de-2

de-2ผู้ใช้เหล่านี้ใช้ภาษาเยอรมันได้ในระดับกลาง
Diese Benutzer haben fortgeschrittene Deutschkenntnisse.