หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2552

หมวดหมู่นี้สำหรับองค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009)

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 3 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 3 หมวดหมู่