หมวดหมู่:วิดีโอเกมที่ออกวางจำหน่ายในปี พ.ศ. 2543

หมวดหมู่นี้มีไว้สำหรับวิดีโอเกมที่วางจำหน่ายครั้งแรกในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)