หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 1620


◄◄ | บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ศตวรรษที่ 17 | ►►
160-1610-1620-1630-1640-1650-1660-1670-1680-1690

บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 1620 (พ.ศ. 2163 - พ.ศ. 2172)
ดูเพิ่ม: บุคคลที่เกิดในคริสต์ทศวรรษ 1620