หมวดหมู่:บุคคลที่เกิดในคริสต์ทศวรรษ 1250


◄◄ | บุคคลที่เกิดในคริสต์ศตวรรษที่ 13 | ►►
120-1210-1220-1230-1240-1250-1260-1270-1280-1290

บุคคลที่เกิดในคริสต์ทศวรรษ 1250 (พ.ศ. 1793 - พ.ศ. 1802)
ดูเพิ่ม: บุคคลที่เสียชีวิตในคริสต์ทศวรรษ 1250