หมวดหมู่:บริษัทที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2497

หมวดหมู่นี้ รวบรวมรายชื่อ บริษัทที่ก่อตั้งใน พ.ศ. 2497 (ค.ศ. 1954)

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

ปัจจุบันหมวดหมู่นี้ไม่มีหน้าหรือสื่อใด