หมวดหมู่:ซิงเกิลในปี พ.ศ. 2563

หมวดหมู่นี้สำหรับเพลงที่ออกเป็นซิงเกิลในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020)