หน่วยวิมเพล

หน่วยวิมเพล(อังกฤษ:Vympel,รัสเซีย:Вымпел) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2524 โดย ยูริ อันโดรโปฟ ผู้อำนวยการของ เคจีบี ในขณะนั้น เป็นหน่วยสเปซนาซในสังกัดกองบัญชาการที่1ของเคจีบี ซึ่งรับผิดชอบการข่าวกรองนอกประเทศ วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งคือ การปฏิบัติการพิเศษภายนอกประเทศเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสหภาพโซเวียต ปัจจุบันสังกัดสำนักงานรักษาความมั่นคงภายในหรือเอฟเอสบี(FSB)