หน่วยบัญชาการยุทธศาสตร์สหรัฐ

หน่วยบัญชาการยุทธศาสตร์สหรัฐ (อังกฤษ: United States Strategic Command) เป็นหนึ่งในสิบเอ็ดหน่วยบัญชาการรบรวมของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ที่ตั้งหน่วยอยู่ในฐานทัพอากาศออฟฟุตต์ รัฐเนแบรสกา รับผิดชอบด้านการป้องปรามนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์, การโจมตีทางอากาศทั่วโลก และดูแลเครือข่ายข่าวสารทั่วโลก (Global Information Grid) ของกระทรวงกลาโหม นอกจากนี้ ยังเป็นองค์กรหลักผู้ทำหน้าที่สนับสนุนหน่วยบัญชาการรบแห่งอื่นในระดับทั่วโลก ทั่งในด้าน การบังคับบัญชา, การควบคุม, การสื่อสาร, คอมพิวเตอร์, ข่าวกรอง, การตรวจการณ์ และการเฝ้าตรวจ หรือที่เรียกย่อว่า C4ISR

หน่วยบัญชาการยุทธศาสตร์สหรัฐ
(USSTRATCOM)
ตราหน่วยบัญชาการยุทธศาสตร์สหรัฐ
ประจำการ1 มิถุนายน ค.ศ. 1992
ประเทศสหรัฐอเมริกา
เหล่าผสมเหล่าทัพ
รูปแบบหน่วยบัญชาการรบรวม
บทบาทการป้องปรามทางยุทธศาสตร์
การโจมตีทางอากาศทั่วโลก
การป้องกันขีปนาวุธแบบรวมศูนย์
ขึ้นกับกระทรวงกลาโหมสหรัฐ
ที่ตั้งหน่วยฐานทัพอากาศออฟฟุตต์
รัฐเนแบรสกา สหรัฐ
คำขวัญPeace is our Profession ...
เว็บไซต์www.stratcom.mil

การดำรงอยู่ของหน่วยบัญชาการแห่งนี้ มีเพื่ออำนวย "ทรัพยากรรวมศูนย์ระดับชาติ ซึ่งมีความเข้าใจอันดีกว่าในภัยคุกคามพิเศษรอบโลกและวิธีการตอบโต้ภัยคุกคามดังกล่าวอย่างทันด่วน"[1][2]

พันธกิจ แก้

  • การป้องปรามทางยุทธศาสตร์ (Strategic Deterrence)
  • การตอบสนองขั้นเด็ดขาด (Decisive Response)
  • กำลังพร้อมรบ (Combat-Ready Force)

หน่วยทหารในสังกัด แก้

  • หน่วยบัญชาการป้องกันมิสไซล์ กองทัพบกสหรัฐ (U.S. Army Space and Missile Defense Command)
  • หน่วยบัญชาการกำลังทัพเรือสหรัฐ (U.S. Fleet Forces Command)
  • หน่วยบัญชาการโจมตีทางอากาศทั่วโลก กองทัพอากาศสหรัฐ (U.S. Air Force Global Strike Command)
  • หน่วยบัญชาการยุทธศาสตร์ กองกำลังนาวิกโยธิน (Marine Corps Forces Strategic Command)

อ้างอิง แก้

  1. "About". www.stratcom.mil.
  2. "History". www.stratcom.mil.