หนอนแดง

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

หนอนแดง หรือ หนอนเลือด (อังกฤษ: Blood worm) เป็นชื่อสามัญของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหลายจำพวก ได้แก่

อ้างอิงแก้ไข

  1. หน้า 53, อาหารของเหล่าปลาทอง 2 คอลัมน์ Colorful Cyprinids โดย Teenueng, กองบรรณาธิการ. นิตยสาร Aquarium Biz ฉบับที่ 31 ปีที่ 3: มกราคม 2013