หญ้ามิสแคนทัสช้าง

หญ้ามิสแคนทัสช้าง
Miscanthus giganteus.jpg
หญ้ามิสแคนทัสช้าง (Miscanthus giganteus)
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Plantae
หมวด: Magnoliophyta
ชั้น: Liliopsida
อันดับ: Poales
วงศ์: Poaceae
วงศ์ย่อย: Panicoideae
สกุล: Miscanthus
สปีชีส์: M.  giganteus
ชื่อทวินาม
Miscanthus giganteus

หญ้ามิสแคนทัสช้าง (Miscanthus giganteus) เป็นหญ้ามิสแคนทัสชนิดพืชหลายฤดูชนิดหนึ่ง (perennial grass) ขนาดใหญ่ (ที่สามารถสูงได้ถึง 4 เมตร) ที่นำมาใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ปัจจุบันมีการผลิตเชิงการค้าในสหราชอาณาจักรซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดที่เพิ่มกำลังเพิ่มอย่างรวดเร็ว นอกจากการใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้าและความร้อนที่มีราคาประหยัดแล้ว หญ้ามิสแคนทัสช้างยังเป็นพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ด้วยระบบรากที่มีขนาดใหญ่มันจึงสามารถหาอาหารได้ดีกว่า นอกจากนี้ลำต้นส่วนล่างที่สูงยังใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ ตามธรรมชาติได้ดีด้วย การให้ผลผลิตต่อไร่ที่สูงและไม่ต้องการการดูแลมาก หญ้ามิสแคนทัสช้างจึงมีความเหมาะสมมากในการเก็บกักคาร์บอนและใช้ในการสร้างดิน

การใช้งานแก้ไข

การวิจัยเชิงทดลองที่ทำในสหรัฐฯ และไอร์แลนด์กำลังก้าวหน้าไปได้ดีมากในการใช้หญ้ามิสแคนทัสช้างเป็นแหล่งชีวมวลสำหรับผลิตพลังงานทั้งเพื่อการเผาโดยตรงและเพื่อผลิตแอลกอฮอล์จากเซลลูโลส หรือเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพชนิดอื่น


แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข