หงโจ้ว (ภาษาแมนจู: ᡥᡠᠩᠵᡝᠣ, ภาษาจีน 弘昼 5 มกราคม ค.ศ. 1712 – 2 กันยายน ค.ศ 1770) เดิมทรงพระอิสริยยศ เหอกงชินหวัง เป็นองค์ชายแมนจูแห่งราชวงศ์ชิง

หงโจ้ว
เหอกงชินอ๋อง
(和恭親王)
ครองราชย์(ในตำแหน่งเหอกงชินอ๋อง ค.ศ. 1733 - 1765)
ประสูติ5 มกราคม ค.ศ. 1712
สวรรคต2 กันยายน ค.ศ. 1770
พระราชบุตร9 พระองค์
พระนามเต็ม
อ้ายซินเจว๋หลัว หงโจ้ว
(愛新覺羅 弘晝)
ราชสกุลอ้ายซินเจว๋หลัว
พระราชบิดาจักรพรรดิยงเจิ้ง
พระราชมารดาพระมเหสีฉุนเชวี่ย

ประวัติส่วนพระองค์

แก้

องค์ชายหงโจ้วประสูติในราชตระกูลอ้ายซินเจว๋หลัว เป็นโอรสองค์ที่ 5 ของจักรพรรดิยงเจิ้ง (ประสูติตั้งแต่สมัยยังเป็นองค์ชายอิ้นเจิน) พระมารดาของพระองค์คือพระมเหสีฉุนเชวี่ยแห่งตระกูลเกิง เป็นธิดาของเกิงเต๋อจินในราชสำนักแมนจู และพระองค์ทรงเป็นพระอนุชาต่างมารดาของจักรพรรดิเฉียนหลง

พระบรมวงศานุวงศ์

แก้
 • พระราชบิดา จักรพรรดิยงเจิ้ง
 • พระราชมารดา พระมเหสีฉุนเชวี่ย
 • พระมเหสี เจ้าหญิงเฮกง แห่งแคว้นอูจาคุ
 • พระมเหสีรอง
  • มเหสีรองแห่งตระกูลจังกิยะ
  • มเหสีรองแห่งตระกูลกุย
 • พระราชโอรส
  • องค์ชายหย่งอิ๋ง (17 พฤษภาคม ค.ศ. 1731 – 28 กรกฎาคม ค.ศ. 1732)
  • องค์ชายหย่งบี๋ (23 กรกฎาคม ค.ศ.1733 – 4 เมษายน ค.ศ.1772)
  • องค์ชายไม่ปรากฏพระนาม (22 พฤษภาคม ค.ศ.1734 – 31 ธันวาคม ค.ศ 1734)
  • องค์ชายหย่งบิน (24 ธันวาคม ค.ศ. 1735 – 2 กุมพาพันธ์ ค.ศ. 1799)
  • องค์ชายไม่ปรากฏพระนาม (14 มกราคม ค.ศ. 1739 – 20 มิถุนายน ค.ศ. 1739)
  • องค์ชายหย่งฮวง (7 กรกฎาคม ค.ศ. 1740 – 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 1783)
  • องค์ชายหย่งคุณ (11 มีนาคม ค.ศ. 1743 – 16 มีนาคม ค.ศ. 1803)
  • องค์ชายหย่งเจิง (19 กันยายน ค.ศ. 1745 – 5 กรกฎาคม ค.ศ. 1768)
 • พระราชธิดา
  • องค์หญิงเหอวาน (24 กรกฎาคม ค.ศ. 1734 – 2 พฤษภาคม ค.ศ. 1760)

อ้างอิง

แก้
 • Zhao, Erxun (1928). Draft History of Qing (Qing Shi Gao). Vol. 220. China.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

จักรพรรดิยงเจิ้ง จักรพรรดิเฉียนหลง