สไตลอยด์ โพรเซสของกระดูกอัลนา

สไตลอยด์ โพรเซสของกระดูกอัลนา (อังกฤษ: Styloid process) เป็นส่วนยื่นเล็กๆ ที่ยื่นออกมาทางด้านหลังและด้านใกล้กลางของกระดูกอัลนา ส่วนยื่นนี้จะชี้ลงล่างต่ำกว่าหัวกระดูกอัลนาเล็กน้อย มีลักษณะกลม ซึ่งเป็นจุดเกาะของเอ็นอัลนาคอลแลทเทอรัล (Ulnar collateral ligament) ซึ่งเป็นเอ็นส่วนหนึ่งของข้อมือ

สไตลอยด์ โพรเซสของกระดูกอัลนา
(Ulnar styloid process)
มุมมองด้านหน้าของกระดูกปลายแขนข้างซ้าย (สไตลอยด์ โพรเซสของกระดูกอัลนาอยู่ด้านล่างของภาพทางด้านล่าง)
แผนภาพแสดงกระดูกแขนของมนุษย์
รายละเอียด
ตัวระบุ
ภาษาละตินprocessus styloideus ulnae
TA98A02.4.06.017
TA21247
FMA23628
ศัพท์ทางกายวิภาคของกระดูก

ปุ่มหัวกระดูกอัลนาแยกออกจากสไตลอยด์ โพรเซสโดยรอยเว้าซึ่งเป็นจุดเกาะของยอดของแผ่นรองข้อต่อรูปสามเหลี่ยม (triangular articular disk) และทางด้านหลังโดยร่องตื้นๆ สำหรับเอ็นกล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ คาร์ไพ อัลนาริส (extensor carpi ulnaris)

แหล่งข้อมูลอื่น แก้