สโมสรวอลเลย์บอลอาร์เอสยู

สโมสรวอลเลย์บอลในประเทศไทย

สโมสรวอลเลย์บอลหญิงอาร์เอสยู วีซี (หรือในชื่อ สโมสรวอลเลย์บอลหญิงมหาวิทยาลัยรังสิต ตามชื่อผู้สนับสนุน) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2559 เป็นสโมสรวอลเลย์บอลอาชีพในปทุมธานี ประเทศไทย และปัจจุบันแข่งขันในวอลเลย์บอลหญิงไทยแลนด์ลีก

อาร์เอสยู
ชื่อเต็มสโมสรวอลเลย์บอลอาร์เอสยู
ฉายารังสิต
ก่อตั้งพ.ศ. 2559
สนามยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยรังสิต
ปทุมธานี ประเทศไทย
(ความจุ: 4,000 คน)
ประธานไทย ชาญชัย สุขสุวรรณ์
หัวหน้าทีมไทย กาญจนา กุไธสง
ลีกวอลเลย์บอลหญิงไทยแลนด์ลีก
เครื่องแบบ
ทีมเหย้า
ทีมเยือน

เกียรติประวัติและผลงาน แก้

การแข้งขันในประเทศ แก้

วอลเลย์บอลโปรชาเลนจ์
  •   ชนะเลิศ (1): 2017
  •   รองชนะเลิศ (2): 2018, 2019

ผลการแข่งขันลีก แก้

ลีก อันดับที่ จำนวนทีม แมตช์ ชนะ แพ้
ไทยแลนด์ลีก 2016–17 8 8 14 0 14
2017–18 7 8 14 2 12
2018–19 8 8 14 0 14
2019–20

รายชื่อผู้เล่นชุดปัจจุบัน แก้

ข้อมูลอัปเดต ณ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รายชื่อผู้เล่นฤดูกาล 2019–2020
หมายเลข ผู้เล่น ตำแหน่ง ส่วนสูง (ม.) วันเกิด
2   ภคนันท์ วันเพ็ญ ตัวบล็อกกลาง 1.79 22 มกราคม ค.ศ. 2001(2001-01-22)
4   สมใจ สีมูลละ ตัวเซต 1.60 14 มีนาคม ค.ศ. 2001(2001-03-14)
5   ณัฐกานต์ เห็ดทอง ตัวรับอิสระ 1.64 22 มีนาคม ค.ศ. 1998(1998-03-22)
6   ชุติมณฑน์ สากร ตัวตบตรงข้ามหัวเสา 1.70 2 ตุลาคม ค.ศ. 1998(1998-10-02)
7   สุมัชญา ลังบุปผา ตัวบล็อกกลาง 1.80 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 1999(1999-11-18)
9   ปวีณ์นุช เรืองรัมย์ ตัวบล็อกกลาง 1.81 25 สิงหาคม ค.ศ. 1998(1998-08-25)
11   รุจิษยา กันสัตรู ตัวรับอิสระ 1.60 12 กันยายน ค.ศ. 2000(2000-09-12)
12   กุลภรณ์ แก้วรอดไว ตัวตบหัวเสา 1.67 12 ตุลาคม ค.ศ. 2000(2000-10-12)
13   กาญจนา กุไธสง ตัวตบหัวเสา 1.70 14 เมษายน ค.ศ. 1997(1997-04-14)
15   สุทินา พาสังข์ ตัวตบตรงข้ามหัวเสา 1.68 28 ตุลาคม ค.ศ. 1999(1999-10-28)
16   วริษา ยิ้มใย ตัวตบหัวเสา 1.68 22 กันยายน ค.ศ. 1999(1999-09-22)
17   ศิริพร ใจเด็ด ตัวบล็อกกลาง 1.75 2 กันยายน ค.ศ. 1997(1997-09-02)
18   ชมพูนุช จิตสบาย ตัวตบตรงข้ามหัวเสา 1.76 23 กันยายน ค.ศ. 1999(1999-09-23)
19   ภัทราทิพย์ แสนตระกูล   ตัวเซต 1.67 17 มิถุนายน ค.ศ. 1996(1996-06-17)
20   ประภัสสร กองอุดม ตัวตบตรงข้ามหัวเสา 1.68 20 กรกฎาคม ค.ศ. 2000(2000-07-20)
22   ยุวลี โชคสมัย ตัวเซต 1.68 22 เมษายน ค.ศ. 2000(2000-04-22)
23   อริษา พรมนก ตัวตบหัวเสา 1.65 9 ตุลาคม ค.ศ. 1997(1997-10-09)
24   กุลธิดา หามนตรี ตัวรับอิสระ 1.65 24 พฤษภาคม ค.ศ. 2000(2000-05-24)
รายชื่อผู้เล่นฤดูกาล 2018–2019
หมายเลข ผู้เล่น ตำแหน่ง ส่วนสูง (ม.) วันเกิด
1   จิราภรณ์ เพิ่มผล ตัวรับอิสระ 1.67 10 กรกฎาคม ค.ศ. 1996(1996-07-10)
2   ณัฐกานต์ เห็ดทอง ตัวรับอิสระ 1.64 22 มีนาคม ค.ศ. 1998(1998-03-22)
3   ภัทรวดี อัศวภูมิ ตัวตบตรงข้ามหัวเสา 1.74 30 มีนาคม ค.ศ. 1997(1997-03-30)
4   จิณห์นิภา พิมนาคุณ ตัวเซต 1.66 19 มกราคม ค.ศ. 1999(1999-01-19)
5   ศุลักขณา พันทอง ตัวตบหัวเสา 1.76 30 พฤษภาคม ค.ศ. 1996(1996-05-30)
6   กุลจิรา คงมีเงิน ตัวบล็อกกลาง 1.76 3 เมษายน ค.ศ. 1997(1997-04-03)
8   ลีลาวรรณ สุโคตร ตัวตบตรงข้ามหัวเสา 1.72 14 กันยายน ค.ศ. 1996(1996-09-14)
10   กาญจนา กำเนิดบุญ ตัวตบหัวเสา 1.69 21 สิงหาคม ค.ศ. 1996(1996-08-21)
11   สุจิวรรณ บุญช่วย ตัวตบหัวเสา 1.70 24 มีนาคม ค.ศ. 1998(1998-03-24)
12   กานดา ทอดสนิท ตัวบล็อกกลาง 1.80 7 กันยายน ค.ศ. 1999(1999-09-07)
13   พรพิมล คงกระพันธ์ ตัวบล็อกกลาง 1.74 31 สิงหาคม ค.ศ. 2000(2000-08-31)
14   จุฑารัตน์ มูลตรีพิลา ตัวตบหัวเสา 1.75 2 ตุลาคม ค.ศ. 1986(1986-10-02)
16   กาญจนา สังข์เมือง ตัวบล็อกกลาง 1.73 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1996(1996-07-15)
17   ศิริพร ใจเด็ด ตัวบล็อกกลาง 1.75 2 กันยายน ค.ศ. 1997(1997-09-02)
18   พิมผกา รัตนสิริสัมพันธ์   ตัวเซต 1.69 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1996(1996-02-23)
20   สุมาลี ยิ่งศรีสุข ตัวตบตรงข้ามหัวเสา 1.77 11 ธันวาคม ค.ศ. 1999(1999-12-11)
21   ชไมพร โภคา ตัวตบหัวเสา 1.74 19 พฤษภาคม ค.ศ. 1998(1998-05-19)
23   ไอรดา พลดร ตัวเซต 1.67 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1998(1998-05-05)
รายชื่อผู้เล่นฤดูกาล 2017–2018
หมายเลข ผู้เล่น ตำแหน่ง ส่วนสูง (ม.) วันเกิด
1   จิราภรณ์ เพิ่มผล ตัวรับอิสระ 1.67 10 กรกฎาคม ค.ศ. 1996(1996-07-10)
2   ณัฐกานต์ เห็ดทอง ตัวรับอิสระ 1.64 22 มีนาคม ค.ศ. 1998(1998-03-22)
3   ภัทรวดี อัศวภูมิ ตัวตบตรงข้ามหัวเสา 1.74 30 มีนาคม ค.ศ. 1997(1997-03-30)
4   จิณห์นิภา พิมนาคุณ ตัวเซต 1.66 19 มกราคม ค.ศ. 1999(1999-01-19)
5   กนกพร สีสังข์ ตัวบล็อกกลาง 1.68 1 มิถุนายน ค.ศ. 1998(1998-06-01)
7   ณัฐนันท์ เป็นนวล ตัวคบตรงข้ามหัวเสา 1.72 6 มกราคม ค.ศ. 1997(1997-01-06)
8   ลีลาวรรณ สุโคตร ตัวตบตรงข้ามหัวเสา 1.72 14 กันยายน ค.ศ. 1996(1996-09-14)
9   สุจิวรรณ บุญช่วย ตัวตบหัวเสา 1.70 24 มีนาคม ค.ศ. 1998(1998-03-24)
10   กาญจนา กำเนิดบุญ ตัวตบหัวเสา 1.69 21 สิงหาคม ค.ศ. 1996(1996-08-21)
11   ภัททิยา จวงจันทร์ ตัวตบหัวเสา 1.73 16 มกราคม ค.ศ. 1998(1998-01-16)
12   กัญญารัตน์ ชินทวัน ตัวเซต 1.65 13 ตุลาคม ค.ศ. 1998(1998-10-13)
13   หยง เซา-เหมย[1] ตัวบล็อกกลาง 1.83 30 สิงหาคม ค.ศ. 1985(1985-08-30)
14   ชฎาพร สงคำภา ตัวตบหัวเสา 1.70 16 มีนาคม ค.ศ. 1994(1994-03-16)
15   อรุณรัตน์ สีดี ตัวบล็อกกลาง 1.72 3 กรกฎาคม ค.ศ. 1997(1997-07-03)
16   กาญจนา สังข์เมือง ตัวบล็อกกลาง 1.73 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1996(1996-07-15)
17   ศิริพร ใจเด็ด ตัวบล็อกกลาง 1.75 2 กันยายน ค.ศ. 1997(1997-09-02)
18   พิมผกา รัตนสิริสัมพันธ์   ตัวเซต 1.69 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1996(1996-02-23)
19   กัญญาณัฐ ปัญญาวราภรณ์ ตัวเซต 1.66 26 กันยายน ค.ศ. 1997(1997-09-26)

ผู้เล่นนำเข้า แก้

ฤดูกาล หมายเลข ผู้เล่น ตำแหน่ง ประเทศ รายการที่ร่วมแข่งขัน
ไทยแลนด์ลีก ซูเปอร์ลีก
เลก 1 เลก 2
2017–18 13 หยง เซา-เหมย ตัวบล็อกกลาง   ฮ่องกง

อดีตผู้เล่น แก้


อ้างอิง แก้

  1. smmsport. "อาร์เอสยู วีซี เปิดตัวนักตบหญิง พร้อมลุยศึกไทยลีก 2018". สืบค้นเมื่อ 5 มกราคม พ.ศ. 2562. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

  • {{Facebook}} แม่แบบไม่มี ID และไม่มีอยู่ในวิกิสนเทศ