สุวัฒน์ วีระเศรษฐกุล

นายแพทย์สุวัฒน์ วีระเศรษฐกุล (17 มีนาคม พ.ศ. 2472 - ) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น 2 สมัย

สุวัฒน์ วีระเศรษฐกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 17 มีนาคม พ.ศ. 2472 (93 ปี)
คู่สมรส อรุณ วีระเศรษฐกุล

ประวัติแก้ไข

นายแพทย์สุวัฒน์ วีระเศรษฐกุล เกิดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2472[1] สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต และ แพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปัจจุบัน) สมรสกับนางอรุณ วีระเศรษฐกุล มีบุตรคือ อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทย[2]

งานการเมืองแก้ไข

นายแพทย์สุวัฒน์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน พ.ศ. 2519 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับเลือกรวม 2 ครั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

นายแพทย์สุวัฒน์ วีระเศรษฐกุล ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 จังหวัดขอนแก่น สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดขอนแก่น สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ภาพและประวัติสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2529. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2529
  2. “เจ้ย อภิชาติพงศ์” ผู้กำกับไทยปลุกรัฐบาลบนเวทีคานส์ กับ 2 ธุรกิจในมือ
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๒๑๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๕, ๓ ธันวาคม ๒๕๒๙