สุวัฒน์ วีระเศรษฐกุล

นายแพทย์สุวัฒน์ วีระเศรษฐกุล (17 มีนาคม พ.ศ. 2472 - ) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น 2 สมัย

สุวัฒน์ วีระเศรษฐกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 17 มีนาคม พ.ศ. 2472 (93 ปี)
คู่สมรส อรุณ วีระเศรษฐกุล

ประวัติแก้ไข

นายแพทย์สุวัฒน์ วีระเศรษฐกุล เกิดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2472[1] สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต และ แพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปัจจุบัน) สมรสกับนางอรุณ วีระเศรษฐกุล มีบุตรคือ อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทย

งานการเมืองแก้ไข

นายแพทย์สุวัฒน์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน พ.ศ. 2519 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับเลือกรวม 2 ครั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

นายแพทย์สุวัฒน์ วีระเศรษฐกุล ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 จังหวัดขอนแก่น สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดขอนแก่น สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

อ้างอิงแก้ไข

  1. ภาพและประวัติสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2529. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2529