สุวัฒน์ วรดิลก

สุวัฒน์ วรดิลก (14 กรกฎาคม พ.ศ. 2466 - 15 เมษายน พ.ศ. 2550) (นามสกุลเดิม “พรหมบุตร”) บุตรของ ขุนวรกิจอักษร กับ นางจำรัส (ชีวกานนท์) เป็นนักเขียนเรื่องสั้น นวนิยาย นักหนังสือพิมพ์ และได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ ใช้นามปากกาหลายชื่อ ที่รู้จักกันดีคือ "รพีพร" มีพี่น้องร่วมบิดามารดา คือ ทวีป วรดิลก ซึ่งเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงเช่นกัน

สุวัฒน์ วรดิลก
Suwat.jpg
เกิด14 กรกฎาคม พ.ศ. 2466
จังหวัดพระนคร ประเทศสยาม
เสียชีวิต15 เมษายน พ.ศ. 2550 (84 ปี)
จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย
นามปากการพีพร, ไพร วิษณุ, ศิวะ รณชิต
อาชีพนักเขียน นักหนังสือพิมพ์
คู่สมรสเพ็ญศรี พุ่มชูศรี

ประวัติแก้ไข

ได้รับการศึกษาชั้นต้นจากโรงเรียนหลายแห่งในต่างจังหวัด ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 ที่โรงเรียนวัดโสมนัสวิหาร ต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่โรงเรียนเบญจมบพิตร (โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ในปัจจุบัน ) ก่อนเข้าเตรียมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง และวิชากฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ ระหว่างเรียนได้เข้าทำงานที่กรมราชทัณฑ์เป็นข้าราชการวิสามัญ ตำแหน่งผู้คุมตรี ต่อมาจึงสอบเป็นเสมียนการเงิน กรมบัญชีกลาง กองทัพเรือ

เข้าวงการหนังสือพิมพ์ในปี พ.ศ. 2489 ทำงานเป็นนักข่าวของหนังสือพิมพ์เอกราช ของ อิศรา อมันตกุล ก่อนเริ่มเขียนเรื่องสั้นประจำฉบับ แล้วจึงเขียนจินตนิยาย เรื่อง เปลวสุริยา และ ราชินีบอด ลงพิมพ์ในปิยะมิตร รายสัปดาห์ ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ต่อมาเมื่อทำงานเขียนบทละครให้คณะศิวารมย์ ได้นำจินตนิยายทั้งสองเรื่องไปทำเป็นละครเวที ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง

ปี พ.ศ. 2500 นำคณะศิลปินไทย เดินทางไปแสดงที่ประเทศจีน ขณะที่รัฐบาลไทยมีนโยบายต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ ประจวบกับเดินทางกลับมาในช่วงที่ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ทำการปฏิวัติล้มอำนาจ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ส่งผลให้ถูกจับกุมคุมขังเป็นเวลา 4 ปี

ระหว่างที่อยู่ในเรือนจำ ได้เขียนนิยาย บทละครโทรทัศน์/วิทยุ อย่างต่อเนื่อง เมื่อพ้นโทษก็ยังคงทำงานด้านการเขียนตลอดมา

เกียรติคุณแก้ไข

 • ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการประกาศเกียรติคุณเป็นศิลปินแห่งชาติ (สาขาวรรณศิลป์) ในปี พ.ศ. 2534
 • ผู้มีส่วนสำคัญในการก่อตั้งชมรมนักเขียน 5 พฤษภาคม และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
 • อดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
 • ได้รับแต่งตั้งให้เป็นศิลปินทางด้านวรรณกรรม จากผลงานเรื่อง ลูกทาส ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปีวรรณคดีสโมสร ในปี พ.ศ. 2557

ชีวิตส่วนตัวแก้ไข

สมรสกับ เพ็ญศรี พุ่มชูศรี ไม่มีบุตรธิดาด้วยกัน

อสัญกรรมแก้ไข

ถึงแก่อสัญกรรมด้วยอาการหัวใจล้มเหลว ที่บ้านพัก อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สิริอายุ 84 ปี

นามปากกาแก้ไข

 • รพีพร
 • ไพร วิษณุ
 • ศิวะ รณชิต
 • สันติ ชูธรรม
 • ยุพดี เยาวมิตร

ฯลฯ

ผลงานเขียนแก้ไข

เท่าที่ปรากฎ

 • ลูกทาส (2506)
 • พิราบแดง (2518)
 • ภูตพิศวาส (2506)
 • ตึกฝรั่ง (2537)
 • ทหารเสือกรมหลวงชุมพร (2548)
 • คามาล (2537)
 • จดหมายจากคุกลาดยาว
 • มนุษย์ฯสาร
 • ชีวิตในความทรงจำ (2521)

ผลงานบางเล่มได้รับรางวัลจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ เช่นเรื่อง

 • ขอจำจนวันตาย
 • นกขมิ้นบินถึงหิมาลัย
 • เหนือจอมพลยังมีจอมคน (2533)

อ้างอิงแก้ไข

 • ประทีป เหมือนนิล. 100 นักประพันธ์ไทย. กรุงเทพ : สุวีริยาสาส์น, 2542. หน้า 479. ISBN 974-8267-78-4
 • คริส สารคามนักเขียนในอดีต 2. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แสงดาว, พ.ศ. 2542. 263 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-7343-81-9

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข