สุลต่านเซลิมที่ 1 แห่งจักรวรรดิออตโตมัน หรือ สุลต่านเซลิมผู้กล้าหาญ (อังกฤษ: Selim I, ตุรกี: I.Selim) (10 ตุลาคม ค.ศ. 1465/ค.ศ. 1466/ค.ศ. 1470 – 22 กันยายน ค.ศ. 1520) พระนามมีสร้อยว่า “Yavuz” ที่แปลว่า “ผู้กร้าว” มีพระนามเต็มว่า “Yavuz Sultan Selim” เซลิมทรงเป็นสุลต่านแห่งจักรวรรดิออตโตมันผู้ครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. 1512 จนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ. 1520[1] พระองค์เป็นพระราชโอรสของสุลต่านเบเยซิดที่ 2 และ Ayşe Hatun จาก Dulkadir และเป็นพระราชบิดาของสุลต่านสุลัยมานมหาราช

สุลต่านเซลิมที่ 1
سليم اوّل
สุลต่านองค์ที่ 9 แห่งจักรวรรดิออตโตมัน
Yavuz Sultan I. Selim Han.jpg

สุลต่านเซลิมที่ 1 แห่งจักรวรรดิออตโตมัน
ราชวงศ์ ออสมัน
ครองราชย์ ค.ศ. 1512 - 22 กันยายน ค.ศ. 1520
ก่อนหน้า สุลต่านบาเยซิดที่ 2
ถัดไป สุลต่านสุลัยมานที่ 1
ประสูติ 10 ตุลาคม ค.ศ. 1465/ค.ศ. 1466/ค.ศ. 1470
สวรรคต 22 กันยายน ค.ศ. 1520
ลายพระอภิไธย สุลต่านเซลิมที่ 1's signature
กษัตริย์แห่งจักรวรรดิออตโตมัน

อ้างอิงแก้ไข

ข้อมูลเพิ่มเติมแก้ไข