สุลต่านอับดุล จาลิล ชาห์ที่ 1

สุลต่าน อับดุล จาลิล ชาห์ที่1 (Abdul Jalil I of Johor) ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2105 ทรงขึ้นครองราชย์เป็นสุลต่านแห่งรัฐยะโฮร์ต่อจากพระราชบิดา สุลต่านอาลี ยัลลา อับดุล ยาลิล ชาห์ ที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2113 ขณะมีพระชนม์เพียง 8 พรรษา เป็นสุลต่านองค์ที่4ของยะโฮร์ พระองค์มีศักดิ์เป็นหลานของสุลต่านมูซาฟาร์ ชาห์ที่ 2 พระองค์สิ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ. 2114 ขณะพระชนม์ได้ 9 พรรษา เชื่อว่าทรงถูกวางยาพิษ

สุลต่านอับดุล จาลิล ชาห์ที่ 1
สุลต่านแห่งรัฐยะโฮร์
ครองราชย์สุลต่านแห่งรัฐยะโฮร์: ค.ศ.1570–1571
ก่อนหน้ามูซัฟฟาร์ที่ 2 แห่งรัฐยะโฮร์
ถัดไปอะลี จัลลา อับดุลจะลีล ชาฮ์ที่ 2
พระราชบิดาอะลี จัลลา อับดุลจะลีล ชาฮ์ที่ 2
ประสูติค.ศ.1562
สวรรคตค.ศ.1571 (9 พรรษา)
ศาสนาอิสลามนิกายซุนนี